De Boodschap
Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

SAO levert verpleegassistenten en textielwerkers af

Negenentwintig (29) cursisten van de vaktraining Verpleegassistent en vier (4) cursisten van de vaktraining Textiele Werkvormen hebben op maandag 19 december 2022 hun certificaat van de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO) in ontvangst mogen nemen voor het succesvol afronden van de training. Het behalen van het certificaat biedt de verpleegassistenten de mogelijkheid om hun brood te verdienen in de zorg, terwijl de textielwerkers als modinettes aan de slag kunnen gaan.

Bij deze gelegenheid was minister Steven Mac Andrew van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ) aanwezig om de geslaagden toe te spreken. De bewindsman benadrukte dat elk beroep waardevol is en dat eenieder middels vakopleidingen in staat is om een beroep aan te leren, ongeacht wat het startpunt van die persoon is qua onderwijsniveau, maar ook maatschappelijke omstandigheden. Het is van belang dat personen een verandering moeten willen brengen in hun leven en de nodige inzet en motivatie aan de dag leggen en doorzetten. Hij verwees in dit kader naar de enige mannelijke verpleegassistent, die bijna had opgegeven, maar toch heeft doorgezet en ook de eindstreep heeft gehaald.

De minister gaf verder aan dat alle geslaagden, ambassadeurs van de SAO zullen zijn en spoorde hen dus aan om de opgedane kennis en vaardigheden volop te etaleren in hun werkkring. Hij spoorde de verpleegassistenten ook aan om de beroepsethiek terdege in acht te nemen, met name het aspect van geheimhouding. De geslaagden van de vaktraining Textiele Werkvormen wees hij op de legio mogelijkheden die er zijn in de kleding en textielproductie in niet alleen Suriname, maar zeker ook binnen de Caricom. Hij benadrukte dat de geslaagden van de vaktraining Textiele Werkvormen niet alleen als werknemer, maar ook als zelfstandige aan de slag kunnen gaan om in hun levensonderhoud te voorzien. De Minister riep de geslaagden tenslotte op om zich te blijven scholen, omdat er continu veranderingen plaatsvinden in de wereld. Het ministerie van AWJ is volgens hem zich zeer bewust van de cruciale rol welke SAO vervult en zal alles in het werk blijven stellen om gedegen vaktrainingen te blijven aanbieden aan de samenleving, in het bijzonder jongeren, met de bedoeling dat ze de geboden kans benutten om volwaardig te kunnen participeren in de samenleving.

De training Verpleegassistent is verzorgd onder supervisie van de Inspectie Verplegende en Verzorgende beroepen. Carol De Baas, hoofd Inspectie Verplegende en Verzorgende beroepen heeft de geslaagden op het hart gedrukt om te allen tijde hun beroep naar eer en geweten uit te oefenen. Het behalen van het certificaat stelt volgens haar de assistenten verpleeghulp in de gelegenheid zich verder te ontwikkelen in de zorg. Zij ziet graag dat elke geslaagde deze kans benut.  Zowel de voorzitter van de Raad van Bestuur, Naomi Esajas-Friperson, die tevens onderdirecteur Arbeidsmarkt is op het ministerie als de directeur van de SAO, Joyce Lapar, heeft de geslaagde verpleegassistenten aangespoord om nu te laten zien dat ze het kunnen om kwalitatieve basiszorg te verlenen aan personen die het nodig hebben. Van de geslaagde textielwerkers verwachten ze dat ze nu inspelen op de vraag en behoefte op de markt aan kleding en textielproducten.

Beide vaktrainingen behoren tot de reguliere trainingen van de SAO die in 2020 van start zijn gegaan, maar door de uitbraak van de Covid-19 pandemie, hebben deze trainingen vertraging opgelopen. Zo was de SAO genoodzaakt om tot tweemaal toe voor lange tijd de deuren te sluiten. De training Verpleegassistent wordt al langer dan 25 jaren verzorgd door de SAO die hiermee goed opgeleid kader levert aan de zorgsector.