De Boodschap
Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

SAO speelt in op behoefte Oil & Gassector aan specifieke lastechniek

De Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO) streeft om een leidende rol in te nemen in het verzorgen van gekwalificeerde lastrainingen voor onder andere personen in de Oil & Gassector. Hiertoe heeft de stichting twee van haar lasinstructeurs laten upgraden door het internationaal erkend Nederlands Instituut voor Lastechniek (NIL) dat zich toelegt op Handvaardigheidsopleidingen (HVO). De instructeurs hebben hun bijscholing in lastechniek met succes afgerond en zijn nu bevoegd om zelf lastrainingen te verzorgen voor de SAO op basis van de NIL/HVO-standaarden en hebben nu de status van lasdocenten. Dit is aanleiding geweest voor minister Steven Mac Andrew om op donderdag 6 april 2023 de directie en de twee lasinstructeurs van de SAO te ontvangen om waardering naar hen toe uit te spreken.

Het gaat om de lasinstructeurs, Maikel Redjodikromo, die het lasniveau 3 heeft behaald en Stuart Kartowinangoen, die het lasniveau 4 heeft behaald van NIL en nu zelf les mogen geven respectievelijk op niveau 2 en niveau 3. De lastechniek waarmee deze docenten nu zijn toegerust wordt in het buitenland vooral gebruikt door haar veelzijdigheid en snelheid. Deze techniek wordt vooral toegepast op de offshore-industrie, tanks en leidingen en kan goed van pas komen in onze eigen oil and gassector. De NIL-HVO-standaarden bestaan uit verschillende lasniveaus, die zich in het leerproces uitkristalliseren in lasopleidingen van niveau 1 t/m 4. Met deze ontwikkeling speelt de SAO in op de vraag en behoefte vanuit de oil and gassector door menskracht klaar te stomen die in staat zal zijn te voldoen aan hoge kwaliteitseisen bij de lassector.

Minister Mac Andrew zei bij deze gelegenheid dat door het upgraden van de eigen instructeurs de SAO goed inspeelt op de steeds veranderende vraag en behoefte van de arbeidsmarkt, doelend op de nieuwe sectoren zoals de oil and gassector waar internationaal gecertificeerde bedrijven opereren die opzoek zijn naar lokaal menskracht van een speciaal kaliber. Volgens hem is daar een rol weggelegd voor de SAO om te voorzien in die behoefte, wat met het upgraden van de instructeurs ook het geval is op het vlak van lassen. Hij prees de SAO voor het inspelen op de arbeidsmarkthervormingen als gevolg van de technologische ontwikkelingen wereldwijd en internationale standaarden waaraan zowel bedrijven als arbeidskrachten zich moeten houden. Door de nieuwe trends op de arbeidsmarkt zullen volgens hem slechts arbeidskrachten die voldoen aan het geschikte profiel aan bod komen. Tegen deze achtergrond vindt hij het belangrijk dat de doelgroep waar de SAO en het ministerie op mikken, deze mogelijkheid aangrijpt om zich te laten trainen en opleiden, waardoor ingespeeld kan worden op de behoefte van de oil & gassector die onder andere gekwalificeerde lassers nodig heeft. Hij feliciteerde de docenten met het behalen van hun internationaal erkende diploma in de lastechniek en heeft hij de verwachting uitgesproken dat zij de opgedane kennis op een bevattelijke wijze zullen overdragen aan zowel de cursisten als aan hun collegae instructeurs.

Zowel het bestuur als de directie van de SAO heeft de minister te kennen gegeven ready te zijn om een aanvang te maken met de lastrainingen en lasopledingen volgens de internationaal erkende NIL-HVO-standaarden. Herman Soe-Agnie, consultant in logistieke en technische zaken, tevens controleur van Onderwijs, Bemiddeling en Uitzendservice /Welding Inspection Services (OBU/WIS), die ook aanwezig was bij deze gelegenheid, besprak het aspect van kennisoverdracht waarbij hij de docenten volledig kundig vindt om les te geven.