De Boodschap
Buitenlandse Zaken, International Business & Internationale SamenwerkingJustitie & PolitieKabinet van de President

Scheidend ambassadeur VS tekent fondsovereenkomst drugsbestrijding en wetshandhaving

In het kader van de implementatie van het Caribbean Basin Security Initiative (CBSI) is een overeenkomst getekend tussen minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) en de scheidende ambassadeur van de Verenigde Staten van Amerika, Karen Williams. De ondertekening vond plaats op 31 oktober 2022, in aanwezigheid van minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie.

De overeenkomst betreft aanvullende fondsen ten behoeve van drugsbestrijding en wetshandhaving. De additionele fondsen bedragen in totaal USD $ 300.000,- voor het initiëren en bestendigen van CBSI-projecten. CBSI is een partnerschap tussen de Verenigde Staten van Amerika en de landen van het Caribisch gebied, dat gericht is op het verhogen van de veiligheid in de regio. In dit verband worden er gezamenlijke inspanningen ondernomen voor het verminderen van illegale handel. “De aanwending van fondsen is tweeledig. Enerzijds dienen zij voor anti-narcotica operaties van het Korps Politie Suriname (KPS), anderzijds voor het financieren van operaties in het kader van witwassen en (gerelateerde) financiële delicten”, geeft minister Amoksi aan.

Tevens stelt de bewindsman dat de samenwerking met de vertrekkende ambassadeur van de Verenigde Staten zeer vruchtbaar is geweest. Er zijn enkele gevangenis trainingen uitgerold waar officieren tot heden nog baat bij hebben. Minister Amoksi geeft verder aan dat er nog wel behoefte is aan trainingen op het gebied van Human Trafficking en wel op ministerieel niveau. Daarnaast vraagt de minister om ook brandweerlieden te betrekken in toekomstige trainingsprojecten. De JusPol-minister bedankte de ambassadeur en haar staf voor de trainingsprogramma’s en kijkt uit naar de continuering van de samenwerking met de volgende ambassadeur.