De Boodschap
Kabinet van de President

Schoolcampus Para moet katalysator voor ontwikkeling zijn

De schoolcampus op Hanover in het district Para moet een spin-off effect naar overige gebieden teweegbrengen en tevens een katalysator zijn voor de ontwikkeling van het district. Zo blikte president Chandrikapersad Santokhi vooruit voordat hij op zondag 7 maart 2021 op de eerdergenoemde plantage in het zuidelijk gelegen district de eerste steen legde voor de bouw van het woon- en leef scholencomplex. Het staatshoofd zegt, dat zijn regering voor alles een planning heeft. Daarnaast worden issues die spelen ook aangepakt. Het project is dan wel geïnitieerd door de vorige regering, maar wordt thans uitgevoerd met deels financiering van de huidige regering.

Het betreft een financiering van 2 miljoen US-dollars die dankzij besparing door het ministerie van Financiën en Planning kon worden vrijgemaakt. De overige financiering komt van de Islamic Development Bank (IsDB). President Santokhi noemt onderwijs de katalysator voor de ontwikkeling van het land en het instrument voor het realiseren van strategische doelen. Volgens hem moet het onderwijscurriculum aangepast worden vooral met het oog op de olie- en gasontwikkeling. De start van het scholencomplex moet gezien worden in kader van wat wij van Suriname én Para willen maken. Het district heeft, aldus de president, veel potentie voor wat betreft toerisme, natuurlijke hulpbronnen en de agrarische sector. Hij verwacht een spin-off effect naar andere districten. In het project is meteen ook de renovatie van het internaat voor studenten op Atjoni meegenomen.

Onderwijsminister Marie Levens zei, dat er voorafgaand aan dit moment vele discussies zijn geweest met belanghebbenden, bewoners en ouders over de grond waar de campus komt te staan alsook over het ontwerp. Dit is meerdere keren gewijzigd voornamelijk omdat het ministerie een praktische campus, waarvan het onderhoud niet duur moet zijn. Vanuit het ministerie zijn twee groepen belast met het project: een die zich bezighoudt met de bouwkundige werkzaamheden en het administratief gedeelte. De andere groep is belast met het onderwijsgedeelte. Verder zijn spelers uit binnen en buitenland betrokken. De campus krijgt een zwembad, medische post en winkels. Er zal onderwijs op basis van ondernemend en probleemoplossend denkend onderwezen worden. De bewindsvrouw legde de nadruk op technologische ontwikkelingen, bestrijden van armoede en wegwerken van ongelijkheid.

Vicepresident Ronnie Brunswijk prees de regering voor het uitvoeren van haar onderwijsplan in Para. Hij zei dat dit plan ook behelst het opleiden van jonge mannen en vrouwen om te werken aan de verdere ontwikkeling van Suriname. Volgens de vp is de regering zich doordrongen van het belang van voortgezet onderwijs in Para en omstreken. Hij sprak de hoop uit, dat de bouw zonder onderbrekingen wordt gecompleteerd. Met de bouw van het scholencomplex wordt, aldus parlementsvoorzitter Marinus Bee, het startsein geven voorhet decentralisatieproces van onderwijs naar de districten. Leerlingen worden in de gelegenheid gesteld om onderwijs in eigen omgeving te volgen. Dit zal leiden tot het brengen van kader en ontwikkeling in hun eigen gebied waardoor urbanisatie wordt voorkomen. De parlementsvoorzitter ziet graag dat de begroting voor onderwijs in ’s landsbegroting wordt opgevoerd van 4% naar boven 10%. “Als we in onze mensen willen investeren moeten we geld erin stoppen”, aldus voorzitter Bee, die de regering ook opriep tot een goed onderhoudsplan zodat de campus lang mee kan gaan.