De Boodschap
Kabinet van de President

Sherif Abdoelrahman nieuwe Surinaamse ambassadeur voor Marokko

Omar Sherif Abdoelrahman is de nieuwe buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur voor Suriname in het Koninkrijk Marokko. Hij is in deze functie op donderdag 15 februari 2024 door president Chandrikapersad Santokhi beëdigd. Abdoelrahman krijgt als standplaats de hoofdstad Rabat. President Santokhi zegt dat de diplomaat het werk van zijn voorganger moet voortzetten; namelijk invulling geven aan de dynamische en bilaterale relatie tussen Suriname en Marokko.

Het staatshoofd gaf aan dat de diplomaat een wezenlijke bijdrage kan leveren ter ondersteuning, versterking en realisatie van de economische, sociale en culturele weerbaarheid van Suriname, alsmede de nationale ontwikkeling. “Als buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur van de Surinaamse Republiek, in het Koninkrijk Marokko, heeft u zich eraan gecommitteerd als vertegenwoordiger van Suriname, de belangen van Suriname en haar onderdanen in het buitenland te behartigen”, benadrukte het staatshoofd. Hij vroeg de diplomaat om op een proactieve manier te werken aan de bevordering van de vriendschappelijke betrekkingen tussen Suriname en Marokko.

De president is ervan overtuigd dat de ambassadeur zich zal inzetten investerings-en handelsmogelijkheden voor Suriname te creëren, het land op diverse fora uit te dragen ter ondersteuning van het realiseren van nationale ontwikkelingsdoelen. “U zal de uitoefening van uw functie naar eer en geweten moeten uitvoeren en niet uit het oog verliezen dat het belang van Suriname altijd centraal staat”, aldus het staatshoofd. Tenslotte wenste president Santokhi de ambassadeur succes toe in de uitoefening van zijn nobele functie en gaf aan verzekerd te zijn dat hij Suriname op een waardige wijze zal vertegenwoordigen.

Ambassadeur Abdoelrahman zegt vereerd te zijn met deze functie. Hij gaf aan dat Suriname en Marokko elkaar veel te bieden hebben. Vooral de implementatie van de ‘Roadmap on Cooperation Program between Suriname and the Kingdom of Morocco 2021 – 2024’ kan Suriname vele mogelijkheden bieden. Hij beloofde de nodige inspanningen hiervoor te plegen. Ook kijkt hij uit naar een betere handelsrelatie tussen beide landen.