De Boodschap
Sociale Zaken & Volkshuisvesting

Sociaal Programma regering Santokhi- Brunswijk

De regering heeft op 31 januari 2023 het Sociaal Programma gelanceerd. Huishoudens met een gezinsinkomen van netto SRD 6.000,- of minder komen in aanmerking voor een koopkrachtversterking van SRD 1800,- per maand. Via dit sociaal programma worden zeven goederen en diensten gesubsidieerd te weten: brandstof, elektriciteit, water, gas, basisvoeding, transport en medicamenten.

Surinaamse burgers met de leeftijd vanaf 21 jaar die in aanmerking willen komen voor de koopkrachtversterking, kunnen zich registreren bij de volgende wijkkantoren:

DA Par’bo1: Wijkkantoor 2, 4, 5 + 8 AOV-terrein: Gemenelandsweg

 

DA Par’bo1: Wijkkantoor 1 + 3

 

Ananasstraat (Zorg & Hoop)
DA Par’bo 1: Wijkkantoor 7 Tweekinderenweg (Blauwgrond)

 

DA Par’bo 1: Wijkkantoor 9 + 16 Wanakoestraat (Welgelegen)

 

DA Par’bo1: Wijkkantoor 15 Rattan Oemrawsinghstraat (Charlesburg, achter AK stadion)

 

DA Par’bo 2: Wijkkantoor 6 + 13 High Riselaan (achter SLM)

 

DA Par’bo 2: Wijkkantoor 10 + 11 + 14 Stibula (Latour)

 

DA Par’bo 2: Wijkkantoor 12 Ramnarain Oemrawweg (Livorno)

 

Behalve de fysieke registratie, is landelijk de online registratie ook op maandag 27 februari 2023 van start gegaan. Dit kan via https://gov.sr/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-volkshuisvesting/request-form/ en geldt voor alle districten. Het fysieke registratieproces in de overige districten zal ook zo spoedig mogelijk van start gaan. Dit zal tijdig via alle mediakanalen worden bekendgemaakt. Eenieder die voldoet aan de criteria wordt opgeroepen zich fysiek of online te registreren.