De Boodschap
Kabinet van de President

Sociaal werkers willen betrokkenheid vanuit overheid

De Vereniging van Sociaal Werkers in Suriname (V.S.W.S) heeft bij president Chandrikapersad Santokhi aan de bel getrokken. Dit omdat de sociaal werkers betrokken wensen te worden bij het sociaal beleid van de regering. De organisatie heeft dit verzoek op 14 maart 2023 gedeponeerd bij het staatshoofd. Dit is gebeurd tijdens een voorgesprek in het kader van de Nationale Dialoog. Het staatshoofd heeft hiermee ook ingestemd en zal de organisatie in contact brengen met relevante overheidsinstanties, werkgroepen en buurtorganisaties.

V.S.W.S-voorzitter Norville Plet Burleson heeft aangegeven dat de sociaal werkers ruime kennis dragen over de actuele sociaal maatschappelijke situatie in het land. “Vanwege hun expertise zijn zij in staat adequaat in te spelen op vraagstukken”, geeft zij aan. Ook is de vereniging bereid om buurtorganisaties te trainen hoe in te spelen op sociaal- maatschappelijke problemen.

De voorzitter heeft tijdens de presentatie benadrukt dat vanwege de crises burgers het enorm moeilijk hebben om te overleven. Hetgeen zorgt voor enorme psychische problemen, zoals stress en andere gezondheidsklachten. “Er is ook heel veel agressie bij burgers.” De sociaal werkers constateren op basis van hun veldoperaties dat het armoedevraagstuk leidt tot uitbarstingen.

De vereniging heeft verder voorgesteld om huisvesting voor verschillende doelgroepen die in woningnood verkeren aan te pakken. Ook heeft de stichting gevraagd naar ruimere opleidingsmogelijkheden voor jongeren. Volgens de voorzitter moet er verandering komen in het gebrek aan praktijkgerichte opleidingen. “Er is in diverse districten mogelijkheid om de potentie binnen de landbouwsector optimaal te benutten, maar er worden geen jongeren opgeleid daarvoor.”