De Boodschap
Economische Zaken, Ondernemerschap & Technologische Innovatie

Speciale btw infosessie voor afdelingen EZ

Enkele afdelingen van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) hebben een speciale infosessie inzake belasting toegevoegde waarde (btw) bijgewoond. De bedoeling van deze sessie is om de afdelingen, die belast zijn met de bescherming van de consumenten, het berekenen van de kostprijs, economische controle en ondernemerschap, de juiste informatie te geven. De directeur van ondernemerschap, Karishma Mathoera verrichtte de opening en de sessie is verzorgd door directeur Ismael Kalaykhan van de Belastingen en adviseur Shyam Sardjoe.

Mathoera zegt enorm blij te zijn met de sessie en benadrukt dat het ministerie van EZ niet belast is met de uitvoering van btw, maar wel zal ondersteunen waar nodig is. Het is de bedoeling dat de medewerkers van EZ de informatie tot zich nemen en dit zo goed mogelijk overbrengen naar de 2 grote doelgroepen namelijk ondernemers en consumenten daar het ministerie een faciliterende en ondersteunende taak heeft naar hen toe. De aanwezigen hadden allen de gelegenheid om vragen te stellen en om interactief zaken met betrekking tot de btw ter discussie te stellen.