De Boodschap
Financiën & Planning

Staff Level Agreement met IMF; Derde tranchebetaling in juni

Een team van het IMF vertoefde vorige week in Suriname voor de tweede review van het IMF-programma. Uit de review blijkt dat de fiscale en monetaire targets zijn behaald, zij het sommigen met enige vertraging. Er is weer sprake van economische groei en de inflatie neemt langzaam af. De netto international monetaire reserve is gestaag gegroeid en bedraagt USD 566 miljoen (drie maanden importdekking).

De internationele stijging in de olieprijs heeft grote impact op de kostprijs van brandstof en elektriciteit. Binnen het programma zijn daarom een aantal aanpassingen overeengekomen om burgers zoveel als mogelijk te ontzien.

De verhoging van de stroomprijs zal gefaseerd worden uitgevoerd. Er komt ook een overbruggingstarief met gratis afname tot een bepaald verbruik. Dit tarief wordt vrijgesteld van toekomstige verhogingen. Kostenbesparende maatregelen binnen de EBS zullen aan de andere kant helpen verhogingen zoveel als mogelijk te beperken.

Op basis van de uitkomst van de review is er een Staff Level Agreement (SLA) bereikt tussen Surinaamse functionarissen en de technische staf van het IMF onder leiding van de mission chief Ding Ding. Hiermee is de volgende stap gezet richting IMF-board meeting eind juni voor de formele goedkeuring en voltooiing van deze review en daarmede ook de derde tranche-betaling. De volgende review-missie (voor de 3e review) van het programma zal in augustus plaatsvinden.

Het IMF-programma behelst een totaalbedrag van 690 miljoen USD verspreid over 12 kwartaaltranches van elk ongeveer USD 57 miljoen. De ondersteuning is gekoppeld aan de uitvoering van het Herstelplan.