De Boodschap
Sociale Zaken & Volkshuisvesting

Start training personeel Wijkkantoren districten voor registratie Sociaal Programma ‘Koopkrachtversterking’

Het Program Implementation Unit belast met de uitvoer van het Sociaal Programma ‘Koopkrachtversterking’ van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) treft voorbereidingen om ook de fysieke registratie in de overige districten te doen. Ruim 100 personeelsleden van de verschillende Wijkkantoren van de districten Para, Wanica en Saramacca worden de komende 3 dagen getraind in het registratieproces van het koopkrachtversterkingsprogramma, welke inmiddels al in Paramaribo is opgestart.

De fysieke registratie zal in al deze drie districten simultaan op maandag 20 maart aanvangen. Op belanghebbenden wordt het beroep gedaan om de berichten te volgen via de verschillende media alsook de socialmediasites van SoZaVo en de Communicatie Dienst Suriname (CDS).

De koopkrachtversterking van SRD 1800,- loopt vanaf januari dit jaar en zal aan eenieder die daarvoor rechtmatig in aanmerking komt, worden uitgekeerd en wel met terugwerkende kracht (twk). Personen die zich pas in maart hebben kunnen registreren zullen de uitkeringen van februari en januari van dit jaar dus ook ontvangen. Uiteindelijk moeten ruim 60.000 huishoudens hiermee geholpen worden, echter moet het aantoonbaar zijn dat ze SRD 6000,- of minder verdienen.

Deze SRD 1800,- is een tegemoetkoming van de overheid naar de samenleving toe, via dit Sociaal Programma worden zeven goederen en diensten gesubsidieerd t.w. brandstof, elektriciteit, water, gas, basisvoeding, transport en medicamenten.

Vanaf de start van de registraties op 27 februari 2023 zijn er al tot op heden dd 16 maart 2023, in totaal 19.917 registraties geweest waarvan 11.311 fysieke registraties en 8.606 online registraties. Online kan de registratie ook gedaan worden en wel via de volgende link: https://socialservices.gov.sr