De Boodschap
Kabinet van de President

Regering ingenomen met rapportage over bewezen olievoorraad

De regering deelt met genoegen mede dat zij is geïnformeerd door de leiding van Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. dat er in het gebied bekend als ¨Krabdagu¨ een significante olievoorraad is bewezen. Dit goede nieuws komt amper enkele dagen na minder positieve berichtgeving. De president wijst erop dat een teken aan de wand moet zijn voor meer goed nieuws en kijkt uit naar de Final Investment Decision (FID).

De leiding van Staatsolie gaf namelijk ook aan de president door dat samen met de reeds eerder in het Sapakara reservoir bevestigde hoeveelheid, aangenomen mag worden, dat deze voorraad de FID dichterbij brengt. Ook zou er zelfs een mogelijkheid zijn voor een grotere productie dan eerder gepland.

De president is recentelijk nog ter oriëntatie op een boorplatform bij Apache geweest. Aldaar heeft hij de goede samenwerking en het wederzijds vertrouwen weer benadrukt. Kort na zijn bezoek komt dit goede nieuws welke zeer welkom is. Belangrijk is nu dat er is aangetoond dat er aantrekkelijke mogelijkheden zijn wat betreft deze en andere voorraden in dit gebied. Hierdoor is ook de deur verder open voor het bespreken van andere commerciële mogelijkheden

Het is goed te weten dat de zogenaamde “local content” zich goed aan het voorbereiden is. Dit is nog meer gebleken na het bezoek aan de Kuldipsingh aanmeerstijger. Maar ook de samenwerking tussen onder andere DP-world, Integra Marina en anderen zal leiden tot het heien van de eerste paal voor Suriname´s eerste Shore-base. Dat Suriname zich voorbereid, mag ook blijken uit het feit dat inmiddels nog 4 bedrijven de benodigde criteria voor het aanleggen van een shore-base hebben gehaald.

De president wijst erop dat meer vertrouwen steeds zal leiden tot grotere investeringen welke nu reeds zichtbaar zijn. Het moge duidelijk zijn dat deze regering de ambitie heeft om naast olie, hogere prioriteit te geven aan de productie van gas. Dit onder andere vanwege de steeds toenemende vraag naar gas als gevolg van de oorlog in Oost-Europa. Verder is gas een belangrijke grondstof voor het maken van kunstmest welke van eminent belang is voor het waarborgen van de wereldwijde voedselzekerheid.