De Boodschap
Kabinet van de President

Stichting A Marron Kompas en VIDS bespreken issues met president

De Stichting A Marron Kompas en de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS) zijn in het kader van de voorgesprekken om te komen tot nationale dialoog, ontvangen door president Chandrikapersad Santokhi. Dit gebeurde op vrijdag 3 maart 2023. Op het Kabinet van de President hebben beide organisaties issues waarmee hun gemeenschappen kampen aan het staatshoofd voorgehouden.

Leo Brunswijk is de voorzitter van de Stichting A Marron Kompas. Hij acht het belangrijk dat de regering de inzichten van de organisatie meeneemt in het uitzetten van beleid. President Santokhi is dezelfde mening toegedaan. Het staatshoofd noemt A Marron Kompas een belangrijke organisatie die de regering inzichten kan verschaffen. De stichting hield de president onder meer de sociaalmaatschappelijke situatie in het binnenland voor. Zo is er sprake van urbanisatie, waarbij senioren aan hun lot worden overgelaten. Het gezag van kapiteins neemt af en is er weinig sprake van goede communicatie. Gevraagd werd om meer waardering en ondersteuning vanuit de overheid naar de dignitarissen. Volgens Brunswijk is het van belang verschillende groepen binnen de marrongemeenschap bij elkaar te houden. Hij vroeg ook aandacht voor het onderwijs, gevolgen van overstromingen en maatregelen dat er niet meer bij rivierbeddingen worden gebouwd.

VIDS-voorzitter Muriël Fernandes heeft president Santokhi puntsgewijs aandacht voor verschillende vraagstukken de inheemsen rakende gevraagd, waaronder het grondenrechtenvraagstuk. Zij gaf aan dat de sociale uitkeringen niet meer toereikend zijn, de inheemse gemeenschappen ontberen internetverbinding, ondernemerschap binnen deze groepen wordt niet gestimuleerd en er is achterstand in onderwijs. De VIDS wenst dat de ontwikkeling van inheemse gebieden wordt meegenomen in de nationale agenda. De organisatie wil in de nationale dialoog afspraken en garanties voor een effectieve inspraak van de dorpen. Volgens Fernandes kampen de inheemse gebieden met milieuvervuiling als gevolg van goudwinningsactiviteiten. De VIDS wenst onder meer intrekking van grondbeschikkingen in Hollandse Kamp en andere dorpen; hervatten van lijnvluchten naar zuidelijke dorpen; onderzoek naar bodemgesteldheid aangezien er momenteel weer voedseltekorten optreden en verlenging van BAZO-kaarten.

President Santokhi noemde de grondenrechten belangrijk. Hij gaf aan dat de overheid met de herintroductie van het pakkettensysteem de lokale productie en het ondernemerschap gaat stimuleren door lokale producten af te nemen. De VIDS zou hierin én in de distributie kunnen ondersteunen. Het staatshoofd is het ermee eens dat er een specifiek programma moet zijn voor inheemsen. Aan A Marron Kompas vroeg hij de regering bij te staan met adviezen. President Santokhi erkent dat dialoog in belang van de binnenlandse gemeenschap moet zijn. Hij zal zijn best doen dat er in goed en nauw overleg met het binnenlands gezag beleid wordt uitgezet.