De Boodschap
Kabinet van de President

Studiegroep Aanpassing Kiesregeling beveelt gemengd systeem aan

De Studiegroep Aanpassing Kiesregeling heeft de regering en het parlement aanbevolen om te werken aan een gemengd kiessysteem. Om het principe van ‘one-person-one-vote’ zoveel als mogelijk na te streven heeft de studiegroep ten aanzien van de zetelverdeling bij verkiezingen twee modellen gepresenteerd aan een regeringsdelegatie onder leiding van president Chandrikapersad Santokhi en parlementsvoorzitter Marinus Bee. De presentatie heeft plaatsgevonden op dinsdag 21 maart 2023. Hierbij stond de beleving van de rechtstaat en democratie centraal.

Ten aanzien van de zetelverdeling op districtsniveau heeft de studiegroep voorgesteld om vaste-voet zetels te hanteren. Bij het eerste model krijgen alle 10 districten in beginsel één zetel toegewezen, waarna er een landelijke verkiezing plaatsvindt waarbij de overige 41 zetels worden verdeeld aan de hand van de behaalde stemmen. Het andere model dat gepresenteerd is houdt in dat alle 10 kiesdistricten elk twee zetels toegewezen krijgen, waarna er een landelijke verkiezing plaatsvindt waarbij de overige 31 zetels worden verdeeld aan de hand van de behaalde stemmen.

Voorzitter Hans Lim A Po wijst erop dat het eindresultaat van operationalisering van het voorstel voor een herzien kiesstelsel is dat elke politieke organisatie op grond van de verkiezingsuitslag aanspraak maakt op een aantal zetels gelijk aan het totale aantal op districten en landelijk verkregen stemmen gedeeld door de kiesdeler. “Dit eindresultaat belichaamt evenredigheid als dominante toewijzingsnorm van zetels van een herzien kiesstelsel dat het ‘one-person-one-vote’ beginsel en het beginsel van gelijkheid als grondslagen heeft.”

De studiegroep heeft haar bevindingen in een rapport vervat en overhandigd aan president Santokhi, op 21 maart 2023, voorafgaand aan de presentatie. De groep is op 30 augustus 2022 geïnstalleerd door het staatshoofd, na de uitspraak van het Constitutioneel Hof op 5 augustus 2022 inzake wijziging van het kiesstelsel, en werd belast met het bestuderen van de toetsing van het hof en het aandragen van voorstellen voor aanpassing van de kiesregeling.