De Boodschap
Defensie

Succesvolle Family Day voor defensiepersoneel

De Family Day van het ministerie van Defensie op zaterdag 3 december is een daverend succes geworden. Lachende gezichten, lekker eten, muziek, sport, een clown, kinderspelen en tal van activiteiten op het terrein van de Memre Buku Kazerne. Ook de kinderen genoten met volle teugen.

“Het is een bijzondere dag waarop wij proberen om het gezin erbij te betrekken”, benadrukte Defensieminister Krishna Mathoera. De bewindsvrouw en kolonel Werner Kioe A Sen, bevelhebber van het Nationaal Leger, vinden het goed om familieleden van het defensiepersoneel te laten zien waar hun dierbare werkt. Militairen oefenen een beroep uit waar zij vaak heel lang op verre locaties gedetacheerd worden en in heel moeilijke en levensbedreigende situaties terechtkomen. Hierdoor zijn zij voor heel langere periodes afwezig van hun gezin. “Het type beroep dat we hebben, is een zwaar beroep”, stelde de bevelhebber. Het is daarom goed om ondanks de beperkte middelen zulke activiteiten te organiseren en meer betrokkenheid, saamhorigheid, kameraadschap en verbondenheid met elkaar te creëren. De aanwezigen mochten verder ook genieten van een demonstratie van bivakaspecten, het overschrijden van de hindernisbaan, sport en een jamsessie van de Militaire Kapel.