De Boodschap
Buitenlandse Zaken, International Business & Internationale Samenwerking

Surinaamse bedrijven ondersteunen kerstviering studentengemeenschap te Cuba

Op initiatief van ambassadeur Wendy Paulus-Aminta kon de studentengemeenschap te Cuba toch een stukje gezamenlijke gezelligheid in de warmte van de kerstgedachte meemaken. Op zaterdag 24 december 2022 werden de studenten op de residentie van de ambassadeur ontvangen voor een kerstdiner. Enkele Surinaamse bedrijven ondersteunden dit initiatief. Zo werden de studenten verrast met kerstbroden, ter beschikking gesteld door Fernandes Bakkerij, die bovendien kosteloos werden getransporteerd door de Surinaamse vliegmaatschappij Fly Allways die een reguliere lijndienst tussen beide landen onderhoudt.

Voorafgaand aan het kerstdiner werden op donderdag 22 december eveneens enkele leden van het Korps Diplomatiek te Cuba, enkele Cubaanse autoriteiten en instanties ook gelukkig gemaakt met de bekende Fernandes kerstbroden en een traditionele peper sambel ‘Switi Bori’ van het Surinaamse bedrijf Chimady Trading N.V. Deze aanbieding vond plaats tegen de achtergrondgedachte van het Surinaamse buitenlandsbeleid waarbij extra aandacht wordt besteed aan netwerken voor het aantrekken van investeringen en het identificeren van afzetmarkten voor Surinaamse producten en ondernemers.

Vermeldenswaard is dat de Surinaamse kerstbroden en peper sambel de laatste tijd enorm in trek zijn te Cuba. Het ligt in de planning dat de Surinaamse diplomatieke missie te Cuba samen met Surinaamse bedrijven verder zullen brainstormen over een strategische wijze van promotie en afzetmarkten te Cuba.