De Boodschap
Kabinet van de President

Surinaamse Moslim Associatie vraagt tastbaar beleid  

De Surinaamse Moslim Associatie (SMA) heeft bij monde van secretaris Faisel Bafati aan president Chandrikapersad Santokhi gevraagd dat de regering zodanig beleid maakt, opdat er tastbare resultaten te zien zijn. De organisatie is op donderdag 17 maart 2023 door het staatshoofd ontvangen in het kader van de voorgesprekken op weg naar nationale dialoog. President gaf bij aanvang van de ontmoeting aan dat de regering de signalen gegeven op 17 februari wil omzetten in beter beleid. Om hiertoe te komen zijn de inzichten van de religieuze organisaties ook noodzakelijk vanwege hun betrokkenheid in de samenleving.

De SMA-secretaris, die werd vergezeld door 2e penningmeester Fariek Nazir, sprak zijn afkeuring uit over de incidenten van 17 februari. Evenwel zegt hij dat de algemene mening binnen zijn organisatie is dat de samenleving in een neerwaartse spiraal zit. De SMA is zich bewust van hetgeen de regering bij aantreden heeft aangetroffen en dat het staatshoofd zijn uiterste best doet om daar verandering in te brengen. Echter is het nog niet wat het wezen moet, zegt Bafati. Hij merkt op dat er heel wat zaken zijn die zorgen voor tekortkomingen in het sociaalmaatschappelijk leven. De aandacht van het staatshoofd werd gevraagd voor huisvesting, sociale uitkeringen, grondproblemen en de koersstijging met koopkrachtdaling als gevolg.

Volgens Bafati kan het volk ontspoord raken wanneer er te veel tekortkomingen zijn. Hij vroeg dat er een zodanig beleid wordt gemaakt “dat het tastbare al begint te komen”. De SMA-bestuursleden kunnen zich erin vinden dat schulden afgelost moeten worden, maar stellen dat terwijl dit gebeurt ook naar het volk omgekeken moet worden. Zij vroegen ook aandacht voor het leven in het binnenland, beleid bij parastatale bedrijven, speculatie met door regering uitgegeven gronden en daarmee beter beleid rond ruimtelijke ordening.

President Santokhi heeft de SMA meteen voorgesteld hem een lijst te doen toekomen van jongeren binnen de organisatie die behoefte hebben aan een stuk grond. Hij informeerde de organisatie ook over de 7% woningbouwfinanciering. Volgens het staatshoofd worden er sociale programma’s uitgevoerd en de regering probeert zoveel mogelijk evenwicht te brengen in het uitvoeren haar beleid.