De Boodschap
Economische Zaken, Ondernemerschap & Technologische Innovatie

Suriname Business and Climate Innovation programma afgerond

Het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) heeft een tweedaagse workshop gehouden voor ondernemers die een grant hebben gehad van de Inter Amerikaanse Ontwikkelings Bank (IDB). De workshop is in samenwerking met de IDB georganiseerd in het kader van de verbetering van het investerings- en ondernemingsklimaat in Suriname. Hierdoor is met financiering van de IDB, het Suriname Business and Climate Innovation programma (SUBCIP) in 2014 opgestart door de Competitiveness Unit Suriname (CUS). Het programma is officieel opgestart in februari 2016.  Het doel van het project is ter ondersteuning en verandering van de wetgeving van het ondernemersklimaat van de private sector en de overheid, zodat ze op een hoger niveau gebracht kunnen worden. De officiële afsluiting heeft plaatsgevonden op 13 december 2022 in Hotel Marriott.

De Chief of Operations (COO) van de IDB, Steven Collins heeft tijdens zijn toespraak aangegeven dat de IDB veel heeft kunnen leren uit het SUBCIP-programma. Volgens Collins helpt de financiering de openbare instellingen bij het ondersteunen van het concurrentievermogen en innovaties in de particuliere sector. Zo heeft het SUBCIP-programma 8 wetten opgeleverd ter ondersteuning van de agenda voor goed bestuur en bedrijfsfacilitering van het land op gebieden zoals elektronische transacties, professionele licenties voor jaarrekeningen, auteursrechten en coöperaties. De COO heeft aangegeven dat het programma de instituten binnen de overheid versterkt die concurrentiekracht en innovatie in Suriname willen bevorderen.

Program Manager van de Competitiveness Unit Suriname (CUS), Susan Bansropansingh heeft aangegeven dat er binnen SUBCIP gefocust wordt op wetgeving. Volgens Bansropansingh zijn er een paar zaken gerealiseerd waaronder een draft van een privacy law, een wetgeving voor consumer protection en competition law. Daarnaast zijn er zeven studenten afgestudeerd vanuit de Fablab Academy die afkomstig is uit het project. Vervolgens is de Innovation for Firm Suriname (IFS) een belangrijke en succesvol project geweest, waarbij 60 bedrijven een grant hebben gekregen. Bekende bedrijven die deze subsidie hebben gehad zijn onder andere Spirits Grun2, Frederiksdorp fietsenpad en Amea Pineapple.

Minister Rishma Kuldipsingh van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) heeft tijdens haar toespraak aangegeven dat de Surinaamse regering zich inzet voor duurzame groei en ontwikkeling van onze economie en sociale interventie voor alle burgers. Er is een belangrijke rol weggelegd voor de private sector die ook wel de motor van de economie wordt genoemd. Volgens Kuldipsingh is het doel van het SUBCIP-programma, om de bijdrage en toegevoegde waarde van de privatensector aan onze economie te vergroten. Daarnaast ook een gemoderniseerd wettelijk en institutioneel kader te creëren om de particuliere sector te bevorderen voor meer groei diversificatie en innovatie. Het huidig rechtskader moet worden geactualiseerd om activiteiten van de particuliere sector te ondersteunen.

Na het officieel gedeelte vond er een rondleiding plaats bij de verschillende ondernemers die een grant hebben gekregen. Tot slot konden ondernemers vragen gesteld aan een panel die bestond uit waarnemend directeur Ondernemerschap, Karishma Mathoera, onderdirecteur Bureau Intellectuele Eigendom, Kenneth Codrington en hoofd Legal Task Force, Anneke Chin A Lin.