De Boodschap
Volksgezondheid

Suriname HEARTS Initiatief geeft update over hypertensie protocol

Sinds twee weken worden er op enkele poliklinieken in Suriname middels het Suriname HEARTS hypertensie protocol gewerkt waarbij ingeschrevenen zich kunnen laten screenen op hun risico op hart-en vaatziekten. Uit de cijfers van deze klinieken die participeren aan dit initiatief blijkt dat ongeveer 52% van de mensen een bloeddruk heeft die niet onder controle is. Alhoewel de cijfers nog niet voldoende zijn om conclusies te kunnen trekken, geeft het een zeer somber beeld hoe bepaalde mensen in de samenleving met mogelijk niet-gedetecteerde hoge bloeddrukken rondlopen. Naar schatting van het STEPS-onderzoek (2013) lijdt ongeveer 26% van de mensen ouder dan 18 jaar in Suriname aan hoge bloeddruk. Alhoewel internationale organisaties deze veel hoger schatten, lijkt dit mogelijk toch aan de hoge kant te zitten.

Naar schatting heeft ongeveer 75% van de mensen die lijdt aan hoge bloeddruk, hun bloeddruk niet onder controle. Met het HEARTS initiatief wordt getracht dit aantal omlaag te brengen zodat de gevolgen van deze ziekte ook kunnen uitblijven of worden uitgesteld zoals amputaties, hartaanval, beroerte, verlammingen, nierschade, enzovoort. Het risico op de genoemde complicaties neemt toe naar gelang men voor langere periode met een ongecontroleerd hoge bloeddruk rondloopt (naam silent killer). Implementatie van het HEARTS-initiatief in Suriname is een nationale aanpak om hart-en vaatziekten aan te pakken door hoge bloeddruk te beheersen middels versterking van het gezondheidszorgsysteem binnen de eerstelijnszorg. Indien mensen al bekend zijn met hoge bloeddruk, dienen zij hun medicatie op aanwijzing van hun huisarts strikt op te volgen en zich te houden aan gezonde leefstijl adviezen, bijvoorbeeld; minimaal 30 minuten per dag matig tot intensief bewegen gedurende 5 dagen in de week en gezonde voeding gebruiken volgens de recente gelanceerde nationale voedingsrichtlijnen voor Suriname. Het ministerie van Volksgezondheid raadt aan dat alle burgers ouder dan 18 jaar, zich aanmelden bij hun huisarts en zich laten screenen voor hun risico op hart en vaatziekten en geregeld hun bloeddrukken laten meten.