De Boodschap
Kabinet van de President

Suriname heeft geen gezamenlijke verantwoordelijkheid tegen COVID-19 getoond

“We zijn nog niet in staat gebleken om met elkaar die gezamenlijke verantwoordelijkheid te dragen om COVID-19 het hoofd te bieden.” Zo sprak vicepresident Ronnie Brunswijk op maandag 3 augustus 2020 tijdens de regeringspersconferentie.

De vp benadrukt dat de situatie in Suriname ernstig is. “COVID-19 krijgt teveel de gelegenheid om de openbare gezondheid en zo ook de economie en de sociaal maatschappelijke toestand te bedreigen.” Hij noemt het opzetten van een nieuwe COVID Managementstructuur een van de besluiten die in de afgelopen drie vergaderingen van de Raad van Ministers is genomen en welke zijn gesanctioneerd door president Chandrikapersad Santokhi. Deze structuur behelst een beleidsteam onder leiding van de vicepresident zelf en een Task Force met brede vertegenwoordiging onder leiding van de minister van Volksgezondheid.

De regeringsfunctionaris merkt op dat er verandering moet komen in het dragen van de verantwoordelijkheid. “We moeten leren leven met COVID-19 en zullen ons gedrag zodanig moeten aanpassen dat we met het COVID-virus een normaal leven kunnen leiden,” aldus de vicepresident. Hij benadrukt dat we als samenleving verplicht zijn onszelf te beschermen en ons meer dan ooit te houden aan de maatregelen die door de president verplicht zijn gesteld.

De vicepresident vervolgt door te stellen dat in de komende drie dagen wij met elkaar gaan testen als we de maatregelen begrijpen en ons daaraan kunnen houden. “Indien we deze drie dagen niet slagen voor die test onder andere dat er minder mensen op straat zijn, geen samenscholing op hoeken van de straat en of bij winkels zijn, zal de regering genoodzaakt zijn om strenger op te treden,” zegt de vp.

Hij waarschuwt dat ons aller gezondheid in gevaar is en dat het niet erger mag worden. “Uw hulp is daarbij nodig,” aldus de regeringsfunctionaris, die aangeeft dat er waarschijnlijk meer mensen ziek worden de komende dagen. VP Brunswijk: “Dat kunnen we helaas niet meer stoppen. Wat we met elkaar moeten doen is ons houden aan de maatregelen. Hygiëne is belangrijk en afstand houden is belangrijk. Zo kunnen we de verdere verspreiding een halt toeroepen.”

De vicepresident liet weten dat een crisismanagementteam binnen de Taskforce op maandag 3 augustus bezig is geweest om met het advies van het Outbreak Management Team van Volksgezondheid de lijnen vast te stellen voor de komende periode.