De Boodschap
Buitenlandse Zaken, International Business & Internationale Samenwerking

Suriname krijgt voorname positie op Dubai Expo

Suriname is wat betreft haar duurzaamheid een voorbeeld voor de wereld. Dit gegeven levert ons land een voorname positie op tijdens de Expo 2020 Dubai. Dit groots gebeuren met een deelname van 192 landen en een verwachte aantal van 25 miljoen bezoekers, vindt plaats van 1 oktober tot eind maart 2022. Suriname heeft de nummer 1 paviljoen in de categorie sustainability op het ruim 430 hectaren tellende expoterrein. Minister Ramdin sprak tijdens een op maandag 16 augustus belegde persconferentie van een uitstekende gelegenheid van zaken doen voor Suriname. Tijdens de persconferentie ging de bewindsman samen met collega’s Albert Jubithana van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) en Armand Achaibersing van Financiën en Planning in op Surinames participatie.

Het belangrijke moment voor Suriname tijdens de expo is nationale week, die begint op 27 november. Het gaat dan om nationale dagen, waarbij de landen kunnen tonen wat zij te bieden hebben.  Verschillende wereldleiders zullen er aanwezig zijn om deelgenoot hiervan te zijn. President Chandrikapersad Santokhi zal aanwezig zijn samen met een aantal prominenten van het bedrijfsleven, waarbij er een culturele presentatie van ons land zal plaatsvinden.

“Wat we willen bereiken is goed netwerken, zakendoen en Suriname op een positieve en duidelijk manier uitdragen, zowel onze fysieke als emotionele rijkdommen”, aldus minister Ramdin. De deelname van Suriname moet gezien worden tegen de achtergrond van het brengen van herstel en stabiliteit door de regering. Om duurzame groei en ontwikkeling te creëren is het volgens de bewindsman belangrijk dat er een klimaat wordt geschapen om investeerders aan te trekken. Deelname aan de wereldexpo van 192 landen, ongeveer 25 miljoen bezoekers, 5.5 miljoen zakenlieden en 44.000 bedrijven is een uitstekende gelegenheid voor Suriname om haar fysieke en emotionele producten te tonen.

Minister Ramdin zegt dat de participatie niet als een kostenpost moet worden gezien. Hij erkent dat het veel kost, maar benadrukt dat Suriname dingen aan de wereld te bieden heeft. Dubai schenkt Suriname gedurende de zes maanden 80% van de kosten die gemoeid zijn met deze operatie. Totaal kost Surinames deelname 2.4 miljoen US-dollar, waarvan 1.5 miljoen US-dollar wordt betaald door Dubai. De rest wordt door Suriname opgebracht: ongeveer 900.000 US-dollar. De bewindsman zegt dat dit bedrag door de Raad van Ministers is goedgekeurd als soort van voor financiering. “Wij gaan proberen een deel van het bedrag terug te verdienen door middel van sponsorship en bijdragen.” Hiervoor zijn verschillende pakketten ontwikkeld. Daarnaast komen er ook bijdragen van internationale organisatie “omdat dit valt onder exportpromotie”, aldus minister Ramdin. Volgens hem zal het door de RvM goedgekeurde bedrag uiteindelijk veel lager liggen.