De Boodschap
Volksgezondheid

Suriname maakt indruk op Caricom-landen bij HEARTS-training

Een delegatie van het ministerie van Volksgezondheid heeft tussen 16 en 18 mei 2023 deelgenomen aan een HEARTS in the Americas training en workshop te St. Lucia. Bij deze training en workshop hebben diverse landen uit de Caraïbische regio hun ervaringen gedeeld met betrekking tot de HEARTS-implementatie en vooruitgangen welke zijn geboekt in hun landen.

Het HEARTS-initiatief, een WHO-initiatief, ter verbetering van de preventie, controle en behandeling van onder andere hoge bloeddruk en suikerziekte, wordt sedert januari 2023 in Suriname uitgevoerd. Suriname heeft in een korte periode vele activiteiten kunnen uitvoeren in het kader van HEARTS, waaronder gestandaardiseerde behandelprotocollen, aanpassen van de poliklinische workflow en monitoren van de implementatie en patiënten.

Volgens et WHO/PAHO HEARTS initiative heeft Suriname bij de implementerende klinieken het doel van “80% van de patiënten met een bloeddruk onder controle krijgen” bereikt, en beleid dient gericht te worden op het motiveren van de overige poliklinieken in het land om mee te doen aan het Suriname HEARTS Initiatief. Er wordt in samenwerking met diverse actoren gewerkt aan een communicatieplan, om alle betrokken partijen en doelgroepen voor te lichten, zodat de implementatie vlotter kan verlopen.

Overheidsambtenaren, die zijn geselecteerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid, worden getraind om ingezet te worden bij de particuliere huisartsenklinieken om de achterstand bij die groep op te vangen. Deze ambtenaren zullen 4 maanden getraind worden om ondersteunend te kunnen werken op deze klinieken. De RGD en Medische Zending worden in de komende periode voorzien van hardware en andere benodigdheden om ook bij hun de implementatie van HEARTS-initiatief vlotter te doen verlopen.

Suriname is al in de afrondende fase voor het diabetes mellitus protocol welk spoedig zal worden gelanceerd, om ook deze groep van patiënten en mensen met hoog risico te identificeren en begeleiden c.q. behandelen. Er zijn reeds gesprekken gestart om ook een mentale gezondheid protocol te includeren binnen dit initiatief.

Suriname heeft een grote indruk gemaakt op de aanwezigen met de presentatie van het voorgenomen digitale gezondheidspaspoort, welke als patiënt-portal zal dienen voor de Electronic Health Record (EHR) en tegelijkertijd als een applicatie om ziekte en risico beter te begrijpen en beheersbaar te maken. Deze applicatie zal real-time verbonden worden met de EHR, en de informatie zal real-time beschikbaar zijn. Het ministerie van Volksgezondheid streeft ernaar om tegen eind van het jaar, samen met een grote nascholing en update van de HEARTS-protocollen deze applicatie te lanceren.