De Boodschap
Buitenlandse Zaken, International Business & Internationale Samenwerking

Suriname ontvangt 5 miljoen euro ter ondersteuning bosrijke leefgemeenschappen

Op het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) is de 9de ronde van de ‘Artikel 8 Politieke Dialoog’ tussen Suriname en de Europese Unie gehouden. Deze meeting vond plaats op dinsdag 7 februari 2023 onder voorzitterschap van minister Silvano Tjon-Ahin van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM), namens de delegatie van Suriname en ambassadeur René van Nes, namens de delegatie van de Europese Unie (EU). 

Het doel van deze dialoog is om op een constructieve manier onderwerpen te bespreken welke van belang zijn in de relatie tussen de EU en Suriname en de lid-landen afzonderlijk. De samenwerking met de EU vindt plaats op verschillende gebieden, waaronder op het gebied van bosbouw, landbouw en veiligheid.

Voorafgaand aan de dialoog vond de ondertekeningsceremonie plaats tussen de ambassadeur van de EU en de country representative van de Agence Française de Développement (AFD), Pierre Bourguignon, voor het project ‘Sustainable Forest Livelihoods for communities of Guyana and Suriname’. Het project is gericht op het ondersteunen van de leefgemeenschappen die afhankelijk zijn van het bos en de druk op de bosbronnen te verminderen, waarbij 5 miljoen euro is gealloceerd voor Suriname.

De politieke dialoog omvatte, zoals gebruikelijk, een vrij lijvig programma waarbij politieke- en economische ontwikkelingen in Suriname aan de orde kwamen, alsook voortgaande samenwerkingsprojecten. Suriname heeft, onder andere, wederom een verzoek ingediend voor de visumvrijstelling, het opnieuw vestigen van een vertegenwoordiging van de Europese Unie in Suriname en de steun van de EU om de toegang tot klimaatfinanciering uit internationale bronnen te vergemakkelijken.