De Boodschap
Ruimtelijke Ordening en Milieu

Suriname start met formuleren Groene Ontwikkelingsstrategie

De regering van Suriname heeft besloten tot de formulering en uitwerking van de Groene Ontwikkelingsstrategie, ook wel een Green Development Strategy (GDS) genoemd. Het initiatief voor de GDS, geleid door het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM), omvat twee trajecten. Allereerst zullen een uitgebreide technische analyse en een scenario-planning worden uitgevoerd. Hiermee kunnen de verschillende ontwikkelingspaden in kaart gebracht worden.

Ten tweede zal de inbreng van alle belanghebbenden worden meegenomen na een nationale consultatie. Minister Marciano Dasai is groot voorstander van een landelijke raadpleging met inbreng van diverse betrokkenen. “De regering vind het erg belangrijk dat zoveel mogelijk mensen hun mening kunnen geven over de ‘groene’ plannen. Een grote betrokkenheid van Surinamers is noodzakelijk om tot een eenduidig en breed gedragen visie te komen over de toekomst van het Surinaamse bos”, zo zegt Dasai.

Het ontwikkelingsproces van de GDS zal naar verwachting zes maanden in beslag nemen. De eerste consultaties starten in mei 2024. Dit moet uiteindelijk leiden tot een Groene Ontwikkelingsstrategie voor Suriname, inclusief een bijbehorend concept Ontwerpwet. De regering wil de conceptwet in november 2024 aanbieden aan De Nationale Assemblee. Suriname bevindt zich in een unieke positie als een van de weinige landen met een netto negatieve CO2-uitstoot. Desondanks staat het land voor aanzienlijke uitdagingen, vooral gezien de belangrijke ontwikkelingen in mijnbouw, landbouw en binnenkort ook de offshore olie- en gasindustrie. Deze zullen een grote invloed hebben op de CO2-uitstoot. Het is daarom van cruciaal belang om een balans te vinden tussen economische groei en het behoud van onze milieu-integriteit.