De Boodschap
Buitenlandse Zaken, International Business & Internationale Samenwerking

Suriname wil vertegenwoordiging in Israël op hoger niveau

De Surinaamse regering is voornemens haar vertegenwoordiging in Israël op een hoger niveau te brengen. De bedoeling is dat er nog voor eind van dit jaar een niet-residerende ambassadeur voor Israël benoemd wordt. Dit zegt minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) in samenwerking met de Communicatie Dienst Suriname (CDS). De bewindsman heeft op donderdag 26 november 2020 samen met president Chandrikapersad Santokhi met verschillende buitenlandse vertegenwoordigers waaronder de honorair consul van Israël Joseph Haim Harrosh een ontmoeting gehad.

“Israël is voor Suriname een belangrijk land, in die zin dat wij langdurige relaties hebben”, aldus minister Ramdin, die aangeeft dat er ondertussen ook relaties zijn op het niveau van het bedrijfsleven. De Surinaamse regering wil nu nagaan hoe het beste gebruik kan worden gemaakt van deze relaties. Op diplomatiek niveau is er met de honorair consul afgesproken om na te gaan hoe de vertegenwoordiging op een hoger niveau te brengen, dit door het benoemen van niet-residerende ambassadeur. Minister Ramdin zegt dat er hierover in de komende weken op politiek niveau overleg zal plaatsvinden. Waarschijnlijk zal er dan voor eind van het jaar een niet-residerende ambassadeur voor Israël benoemd worden. Volgens de bewindsman zal deze stap de relatie tussen de twee landen verder verstevigen, zowel op politiek niveau als voor wat betreft investeringen en het bedrijfsleven.

Hij plaatst de relatie met Israël in een ruimer plaatje: Suriname ondersteunt namelijk ook de Tweestatenoplossing in het Midden-Oosten en onderhoudt de relaties met de Arabische landen ook op een goed niveau. Minister Ramdin is ingenomen met het gegeven dat Israël samen met de landen in het Midden-Oosten de langdurige problematiek met Palestina op een vreedzame wijze op te lossen. Hij zegt dat deze aanpak past binnen het beleid van de Surinaamse regering, namelijk op een vreedzame en diplomatieke manier onderhandelen en tot een oplossing komen.

Ereconsul Harrosh zegt dat Israël en Suriname op verschillende gebieden kunnen samenwerken. Hij noemt vooral de landbouw en innovatieve technologie in deze sector. Zijn land zou haar kennis en onderzoek op dit gebied kunnen delen met Suriname. Hij geloof dat het ontwikkelen van de menselijke hulpbron belangrijk is voor de toekomst van Suriname en de twee landen zouden op dit gebied veel met elkaar kunnen delen. Harrosh merkt op dat Suriname een grote agrarische potentie heeft en hiermee een belangrijke rol kan vervullen in de voedselvoorziening binnen de Caricom. Momenteel bestaan er al samenwerkingen op landbouw- en onderwijsgebied. In dit kader heeft Harrosh ook ontmoetingen gehad met de ministers van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur alsook Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). Met hun is gesproken over verstevigen van de samenwerking. De volgende stap is volgens Harrosh zijn regering informeren over de resultaten van de besprekingen in Suriname.