De Boodschap
Buitenlandse Zaken, International Business & Internationale Samenwerking

Suriname zal voortborduren op projecten besproken tijdens bezoek Rutte

Tijdens de 77e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) een overleg gehad met de minister van Buitenlandse Zaken van Nederland, Wopke Hoekstra. Het bilateraal onderhoud heeft plaatsgevonden op vrijdag 23 september 2022.

Het onderhoud richtte zich op het verder verdiepen van de bilaterale relatie tussen beide landen. Minister Ramdin benadrukte dat het bezoek van de Nederlandse premier Mark Rutte ongetwijfeld een verdere impuls zal geven aan de dynamische relatie tussen Suriname en Nederland.

Beide ministers gingen in op de recente ontwikkelingen rondom de visumproblematiek en restantmiddelen. Daarnaast kwamen diverse onderwerpen aan de orde waaronder de energie-ontwikkeling voor wat betreft olie en gas, het belang van efficiënt watergebruik voor wereldwijde voedselvoorziening, de Caribische landen van het Koninkrijk die deel hebben genomen aan de diverse activiteiten tijdens de high-level week, onderwijs, vrouwelijk leiderschap en Small Island Developing States (SIDS). Ook hebben de ministers van gedachten gewisseld over ontmoetingen met regionale collega’s en met VN-instanties.

Tijdens de ontmoeting is tenslotte afgesproken om in de komende weken heel nadrukkelijk na te gaan op welke wijze projecten die tijdens het bezoek van minister-president Rutte zijn besproken af te kunnen ronden conform een besproken tijdslijn.