De Boodschap
Kabinet van de President

Suriname zet stappen om hiaten Landen Evaluatie Rapport te adresseren

De Anti -Money Laundering Steering Council is het beleidsorgaan van de staat om beleid vast te stellen op het vraagstuk van de ordening van het land op de gebieden van de bestrijding van money laundering, terrorismefinanciering en sinds kort ook de financiering van proliferatie. Op 23 mei heeft president Chandrikapersad Santokhi, als  voorzitter van de Steering Council, de presidentiële commissie ontvangen op het kabinet. In deze meeting heeft, naast de Project Implementation Unit van het Anti-Money Laundering Programma ook de Nationale Anti Money Laundering Commissie (NAMLAC) geparticipeerd.

Op de meeting heeft de Steering Council een update gegeven van alle activiteiten die er de afgelopen periode verricht zijn om stappen te zetten in het adresseren van de hiaten in het Surinaamse rechtssysteem. Met name is gesteld om de hoog geprioriteerde acties als eerst te adresseren. “Als land hebben we een target gesteld om in november dit jaar op de laatste plenaire vergadering van de CFATF een update te geven van de stappen die Suriname zet om de hiaten in het landen evaluatierapport te adresseren”, geeft Mr. Roy Baidjnath Panday, coördinator PIU, aan. De update die is gebracht is met name waarin de Unit aan de orde heeft gesteld wat er al aan reparatiewerkzaamheden is uitgevoerd. Hierbij wordt verwezen naar de wet welke in november 2022 is aangenomen- wet ter voorkoming en bestrijding van Money Laundering en Terrorismefinanciering-.

Met het aannemen van de wet en het inwerking treden van deze wet zijn er een aantal tekortkomingen die gesignaleerd zijn, inmiddels aangepakt. “Het is zeer cruciaal is dat wij tussen nu en september een tiental wetgevingsproducten door het parlement goedgekeurd zien worden, zodat als deze wetgeving inderdaad afgewikkeld wordt en in werking treedt, we weer eens een belangrijk deel van de hiaten die heel hoog zijn geprioriteerd, kunnen afsluiten en daarover kunnen rapporteren aan de Caribbean Financial Action Task Force”, stelt Baidjnath Panday . Er is ook een update gegeven over de beslissing van de Steering Council dat Suriname internationale expertise inhuurt om een tweede nationale risicoanalyse op te zetten, betrekking hebbende op de dreigingen voor money laundering, terrorisme financiering en proliferatie financiering.

Het internationale bureau dat is aangetrokken is de Kroll AML divisie, als onderdeel van een wereldwijd instituut, welke landen en centrale banken wereldwijd helpen in het adresseren van verschillende vraagstukken, waaronder ook de bestrijding van money laundering, terrorisme financiering en wapenhandel- en verspreiding financiering. Kroll heeft ingestemd, op Surinames verzoek, om begin juni een missie naar Suriname uit te sturen om het assessment uit te voeren. Het assessment rapport zal aan de Anti-Money Laundering Steering Council worden opgeleverd op of omstreeks juni 2024. Kroll  zal op beleidsniveau met actoren praten, maar ook op operationeel en technisch niveau.Tevens zullen technische mensen, met name vanuit het Openbaar Ministerie, de Centrale Bank, Korps Politie Suriname, de Raad Internationale Sancties en ook van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen, als ook Justitie en Politie, hun lijst met betrekking tot de hoog geprioriteerde acties, geïnventariseerd, communiceren met een vertegenwoordiger vanuit het parlement. Deze vertegenwoordiger heeft meer de positie van een observer binnen de consul, om uit die observatie na te gaan waar de inspanningen van De Nationale Assemblée op gericht zijn. De technische mensen zullen de inventarisatie, voor wat wetgeving betreft, voorleggen aan de voorzitter van het parlement om te kunnen nagaan wanneer deze wetgevingsproducten op de agenda kunnen worden gebracht om het proces in gang te zetten welke moeten resulteren in openbare debatten rond de wetgeving ten einde die goed gekeurd te krijgen op weg naar de publicatie zodat ze in werking kunnen treden.