De Boodschap
Kabinet van de President

SWM start project “Durotank Wassen” bij huishouden president Santokhi

De Surinaamsche Waterleiding Maatschappij raakt vaker geconfronteerd met klachten vanuit de samenleving over vervuild drinkwater. Naar aanleiding van deze klachten heeft zij besloten tot aan huis wateropslagtanks, de zogenoemde durotanks, een onderhoudsbeurt te geven. Met dit project “Durotank Wassen” is op dinsdag 30 maart 2021 een aanvang gemaakt. De eer viel te beurt aan het huishouden van president Chandrikapersad Santokhi op Lelydorp in het district Wanica. Het staatshoofd toonde zich ingenomen met dit initiatief en zei dat het goed is oor de dienstverlening naar de samenleving toe, maar meer nog voor verhoging van de volksgezondheid.

“Veilig drinkwater voor de samenleving is bijzonder belangrijk”, aldus president Santokhi, die zegt het project meteen prijzenswaardig te hebben gevonden toen hij ervan hoorde. De president legde de nadruk op veilig en gezond drinkwater voor de samenleving. Hij bracht dit in lijn met een gezonde levensstijl. “We moeten er alles aan doen om gezond drinkwater voor de samenleving brengen”, voegde het staatshoofd eraan toen. De regering gaat momenteel na hoe de tarieven voor de nutsvoorzieningen, waaronder drinkwater aan te passen. Echter zal de samenleving ook eisen dat zij krijgt waarvoor zij betaalt.

President Santokhi wees erop dat de Verenigde Naties 22 maart heeft uitgeroepen tot Internationale Waterdag. Er moet voor gezorgd worden dat veilig en gezond drinkwater voor elke burger beschikbaar is. Indien dit niet zo is, kan het gebeuren dat water in de toekomst tot de duurste producten gaat behoren. Er moet zodanig beleid gevoerd worden dat elke burger op Surinaams grondgebied recht heeft op veilig en gezond drinkwater. First lady Mellisa Santokhi-Seenacherry sprak de hoop uit dat met het project het beter zal gaan voor wat betreft drinkwater in Suriname.

Orpheo Derby, hoofd Distributie SWM, legt uit dat cliënten bij de SWM het verzoek kunnen doen om hun wateropslagtank een wasbeurt te geven, dit tegen een kleine vergoeding. Het verschil met ondernemers die dit ook doen is dat SWM hét waterleidingbedrijf van Suriname is, over gekwalificeerd personeel beschikt, gecertificeerd is en ook nog de enige instantie die mag werken op de terreinleiding. Het schoonmaakproces houdt in het reinigen van de terreinleiding en de durotank met chloor. Daarnaast wordt het chloorgehalte gemeten. De duur van het proces is afhankelijk van de informatie die bij een eerste opname wordt ingewonnen. Indien nodig kunnen koppelingen of vlotters meteen worden vervangen. Derby geeft mee dat de SWM garant staat voor betrouwbaar water. Het bedrijf speelt meteen in op klachten over vervuild drinkwater en in de meeste gevallen blijkt het probleem bij de durotank te liggen of een lekkage. Wateropslagtanks blijken vaak jaren niet te zijn onderhouden, staan in weer en wind, hetgeen van invloed is op de kwaliteit van het water. Na de schoonmaakbeurt wordt er een sticker op de tank aangebracht waarop is aangegeven wanneer de volgende wasbeurt volgt.