De Boodschap
Financiën & PlanningJustitie & Politie

TABTO Group streeft naar compliance bewustzijn binnen samenleving

De TABTO Group NV organiseert voor het derde achtereenvolgende jaar het Nationaal Compliance Congres (NCC 2023). Middels deze grootse bijeenkomst op 20, 21 en 22 februari 2023 streeft de organisatie naar het creëren dan wel het verhogen van het compliance bewustzijn binnen de Surinaamse samenleving. De eerste en tweede editie waren respectievelijk in 2020 en 2022. Het aanstaande congres is bedoeld voor de publieke en private sector en heeft als overall thema ‘Compliance Ensures Good Governance’. Met dit congres beoogt de organisatie in het bijzonder bij te dragen aan de compliance informatievoorziening aan de gehele samenleving. Ook zet de TABTO Group zich hiermee in om de samenwerking tussen stakeholders in deze transitieperiode van Suriname te bevorderen en zo gezamenlijk grey- of blacklisting van het land te voorkomen. 

Brigitte Wong Tham Soeng, directeur TABTO Group NV, onderstreept wederom het belang van samenwerking tussen en inzet van alle stakeholders in deze transitieperiode van Suriname. Zij roept eenieder op om een constructieve bijdrage te leveren aan het debat omdat het volgens haar heel erg belangrijk is dat men met elkaar, vanuit de verschillende sectoren en vanuit de verschillende lagen met elkaar in discussie gaat. “Het is van belang dat de Surinaamse gemeenschap de voordelen van dit congres meemaakt, met name het bewustwordingsproces naar de betekenis van compliance en good governance”, geeft Wong Tham Soeng aan. “Aangezien Suriname geen eiland is en deel uitmaakt van de wereld moet ons land gaan voor ontwikkeling. Daarom is het een verantwoordelijkheid van ons allen – en zeker niet alleen van de beleidsmakers – om te voldoen aan de internationale en nationale wet- en regelgeving op het gebied van compliance”, voegt ze eraan toe.

Wong Tham Soeng ziet niet graag dat Suriname wordt aangemerkt als een non-coöperatief land, waardoor overige landen, uit hoofde van hun lidmaatschap en verplichtingen binnen de CFATF en FATF, maatregelen moeten treffen tegen Suriname. Dit wil zeggen dat dan de zogeheten globale sancties zullen worden geactiveerd tegen ons land, waardoor onze import- en exportactiviteiten gestremd kunnen worden. Het effect hiervan treft alle lagen van de bevolking van Suriname. “In deze transitieperiode voor Suriname moeten wij klaarstaan voor een onmiddellijke upgrade; niet alleen van naleving, toezicht en handhaving maar ook van mindset”, benadrukt Wong Tham Soeng.

Anno januari 2023 is er volgens Winston Wilson (Senior Partner bij TABTO Group NV), zeker sprake van enige basis van compliance bewustzijn in Suriname. “Doch uit het Mutual Evaluation rapport blijkt dat het land nog veel werk te verzetten heeft om money laundering, terrorisme financiering en wapenfinanciering tegen te gaan en een AML/CFT/CPF-raamwerk te ontwikkelen dat voldoet aan de hedendaagse internationale standaarden.” Zo legt Wilson uit. Hij zegt dat ook het bewustzijn van financiële en niet-financiële dienstverleners over hun eigen aandeel in dit raamwerk moet worden vergroot.

Het NCC 2023 bevat een afwisselend programma met professionele (inter)nationale sprekers, interessante Inleidingen en actuele masterclasses. Het congres wordt afgesloten met het Nationaal Compliance Debat. Roy Baidjnath Panday, coördinator van de Project Implementatie Unit (PIU) van het Anti-Money Laundering Programma, zal wederom als inleider spreken en het belang van het bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering benadrukken.