De Boodschap
Kabinet van de President

Tarief voor stroom nog steeds 1,43 SRD per kilowattuur

Het tarief voor stroom is niet veranderd. Het is nog steeds 1,43 SRD per kilowattuur. Zo reageert directeur Dave Abeleven van de Energie Autoriteit Suriname (EAS) op insinuaties alsof de EAS van mening is dat de consument 3,83 SRD per kilowattuur (kWh) moet betalen voor geleverd energie. Directeur Abeleven legt in gesprek met de Communicatie Dienst Suriname uit dat de kostprijs voor stroom momenteel 3,62 SRD per kilowattuur is. Het verschil wordt opgevangen middels subsidies door de overheid en dividendverrekening vanuit Staatsolie.

De EAS-directeur zegt dat op een persconferentie van afgelopen dinsdag door de EBS Tarievencommissie (ETC) is verwezen naar een in december van hem afkomstige email waarin er wordt aangegeven dat gezien de omstandigheden toen – de koersontwikkeling en barrelprijs voor olie – de kostprijs richting 3,83 lijkt te gaan. “Er is nooit en nooit daarvoor, niet door EAS of EBS, door geen enkele partij aangegeven dat consumenten 3.83 moeten betalen.” Volgens de functionaris worden er twee begrippen door elkaar gehaald: het tarief en de kostprijs. De kostprijs zijn de kosten die worden gemaakt om 1 kWh op te wekken en te distribueren tot aan huis bij de consument. “Met de barrelprijs is dit op dit moment wat lager en er zijn ook wat opties besproken met Staatsolie voor verlaging van kostprijsonderdelen. Op dit moment is de kostprijs 3,62 SRD p/kWh.”

Het tarief is volgens directeur Abeleven hetgeen de consument of producent betaalt, zoals wanneer men in de winkel de winkelprijs voor een verkoopproduct betaald. “Wat in de persconferentie niet is gezegd, is dat wij met zijn allen gemiddeld 1,43 SRD per KWh voor stroom betalen.” Echter geeft de EAS-directeur aan dat de kosten om stroom op te wekken tot het distribueren hiervan gemiddeld 3,62 SRD per kWh bedragen. Hij benadrukt dat het tarief niet gelijk is aan de kostprijs. De kosten voor stroom zijn veel hoger. Het verschil wordt op momenteel opgevangen middels subsidies van de overheid en dividendverrekening vanuit Staatsolie. Voor dit jaar is het bedrag berekend op ongeveer 3 miljard SRD. “Wanneer men praat over een tarief van 3,83 SRD dan is dat absoluut niet waar”, aldus directeur Abeleven. Hij benadrukt dat het gaat om de kostprijs die toen was berekend op basis van de barrelprijs en de koersen van dat moment (december). “Nu, bijna drie maanden verder, hebben we een aantal kostenverlagende maatregelen met Staatsolie en de regering kunnen doorvoeren en we komen nu uit op een kostprijs van 3,62 SRD. Het tarief is niet veranderd, het is nog steeds 1.43 SRD per kWh.”

De EAS-directeur zegt dat er wel naar de aanbevelingen van de ETC gekeken zal worden. Echter zal de EAS dat doen conform haar taakstelling. De EAS heeft volgens directeur Abeleven een wettelijke verantwoordelijkheid. Vanuit dat standpunt zullen de aanbevelingen op hun waarde beoordeeld en eventueel doorgevoerd worden. Directeur Abeleven benadrukt dat het instituut op dit moment niet op volle sterkte is. Bij zijn aantreden in 2020 was er geen sprake van een kant en klare organisatie. “EAS moest vanaf nul worden opgebouwd.” Voor wat betreft de bemensing van de EAS zijn er van de 7 functies reeds 5 ingevuld. De twee openstaande betreffen de technische functies waar er nog wat uitdagingen mee zijn. Er is intussen een raad van toezicht (RvT), die op 1 lid na voltallig is. Verder werkt het instituut ook aan het in orde hebben van haar controlemechanismen, hetgeen transparant, objectief en professioneel moet gebeuren en dus ook tijd in beslag neemt. Daarnaast moeten ook de financiële middelen voor handen zijn. De EAS verkeert in de omstandigheid dat zij technische bijstand krijgt van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB), waardoor zij verschillende trajecten kan uitstippelen.