De Boodschap
Buitenlandse Zaken, International Business & Internationale Samenwerking

Technische samenwerking tussen Suriname en Brazilië versterkt

In de periode van 5 tot 9 december 2022 vertoefde een delegatie van Brazilië in Suriname in het kader van de technische samenwerking tussen beide landen. Het bezoek had onder meer, als doel het voeren van onderhandelingen en herformuleren van projecten voor technische samenwerking met het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV) alsook het ministerie van Volksgezondheid.

Op het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) hebben een week lang sessies plaatsgevonden, gericht op het formuleren van projectvoorstellen, welke zullen worden uitgevoerd in het raamwerk van de technische samenwerking tussen Suriname en Brazilië. Het Braziliaanse Samenwerkingsagentschap (ABC) heeft hierbij een coördinerende rol bij het uitvoeren van de projecten betreffende ondersteuning van de oprichting van het Cyber Security Incident Response Center in Suriname en het versterken van het gezondheidstoezicht door vectoren overgedragen ziekten zoals malaria, chagas en leishmaniasis.

Directeur Miriam Mac Intosh van Buitenlandse Zaken heeft samen met Ambassadeur Raphael de Azeredo de opening van de sessies verricht op maandag 5 december 2022. Vervolgens hebben de vergaderingen in werkgroepen plaatsgevonden uit plenaire sessies op het ministerie van BIBIS. De vergaderingen werden geflankeerd door de directeuren van DNV en Volksgezondheid. Tijdens de afsluiting van de onderhandelingsfase op vrijdag 9 december 2022 is er een presentatie van de resultaten, die uit de besprekingen zijn voortgevloeid, gepresenteerd.

De projectdocumenten zijn op basis van de uitgewisselde informatiesessies door de samengestelde werkgroepen, geformuleerd en is er eveneens een missie uitgevoerd op het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij, waarbij Braziliaanse deskundigen een bezoek brachten aan het ministerie om een eerder aangevangen project, die zich in een vergevorderde fase bevindt, te evalueren en voort te zetten. Het betreft in deze; de continuering van het project “Evolving from Shifting Agriculture towards Agroforestry systems in Suriname: Food security from sustainable production systems”.