De Boodschap
Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Tienerouders Latour en omgeving verwerven inzichten in opvoedingsvaardigheden

Op jonge leeftijd moeder worden, terwijl je nog op school zit gaat je niet in de koude kleren zitten. Tienermoeders en jonge vaders dragen al jong een grote verantwoordelijkheid. Ze moeten taken verrichten en beslissingen nemen die voor de meeste leeftijdsgenoten nog ver weg zijn. Steun van hun omgeving en van andere steunbronnen is cruciaal.

Tegen deze achtergrond heeft het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugd (AWJ) op zaterdag 18 maart 2023 een sessie ‘Opvoedingsvaardigheden’ georganiseerd in Stibula te Latour voor schoolgaande tienermoeders. Hiermee heeft het ministerie de verantwoordelijkheid van jonge moeders naar hun kind toe willen benadrukken. Aan de moeders is informatie verstrekt over zwangerschap, verzorging en opvoeding van het kind. Tevens is hun bijgebracht de zorg over voeding en opvoeding, risico’s van jong moederschap, technieken van verzorging en de groeicurve.

Bij deze gelegenheid heeft de directeur van Jeugdzaken, Genti Mangroe, het belang benadrukt van deze sessie die de eerste is van een reeks presentaties die gehouden zal worden voor tienermoeders. Deze sessie is volgens haar bedoeld om bewustwording over het zelf opvoeden van het kind onder jonge vrouwen te creëren. Voorts om hen tegelijkertijd de basisvaardigheden en competenties bij te brengen bij het opvoeden van hun kind. Zij was positief verrast met de opkomst van enkele jonge heren bij deze sessie die met hun partner of vriendin aanwezig waren. Volgens haar is dat een signaal dat mannen hun rol en verantwoordelijkheid beter begrijpen en innemen. Ze verwelkomt deze ontwikkeling, omdat de verantwoordelijkheid voor het opvoeden van het kind volgens haar in gelijke mate bij zowel de vader als de moeder moet liggen. De aanwezigheid van zowel moeder als vader is voor Mangroe een bevestiging dat beide ouders de zorg van het kind op zich willen nemen wat gestimuleerd zal worden door het ministerie. Ze is ervan bewust dat de opvoeding van het kind veel tijd kan vergen, desondanks vindt ze dat de tienermoeder een balans dient te vinden tussen moederschap en school, zodat zij alsnog een diploma kan behalen voor betere kansen op een goede baan in de toekomst.

De onderdirecteur van Nationale Jongeren Aangelegenheden (NJA), Madhoeri Moenesar, die direct verantwoordelijk is voor de uitvoering van dit project, heeft kenbaar gemaakt dat het beleid van het ministerie met betrekking tot risicojongeren, zich primair richt op het voorkomen van onder andere tienerzwangerschappen. Het ministerie stimuleert geen tienerzwangerschappen, maar als tienerzwangerschap eenmaal een feit is, kan de tienermoeder rekenen op begeleiding van het ministerie zei ze met nadruk. De sessie is verzorgd door een verloskundige, een consultatie verpleegkundige en een maatschappelijk werker. Het was een interactieve sessie, waarbij er informatie werd verschaft aan de jonge ouders op zwangerschap, verzorging en opvoeding. De ouders hebben van de gelegenheid gretig gebruik gemaakt om vragen te stellen aan de deskundigen. De sessie is gehouden voor de groep schoolgaande tienermoeders die zich bij NJA heeft aangemeld. De aanmeldingen zijn voornamelijk uit Paramaribo Centrum, Paramaribo Zuid en Wanica. Het ministerie zal nagaan of er nog behoefte is om in andere wijken of buurten deze sessies te houden.