De Boodschap
Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Toerisme/horecasector veelbelovend voor werkgelegenheid jongeren

Minister Steven Mac Andrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J), heeft tijdens een werkbezoek aan de Suriname Hospitality and Tourism Training Center (SHTTC), het bestuur, het personeel, de directie en staf aangemoedigd om voort te gaan met het opleiden en trainen van jongeren voor de sector. Aan de aanwezige studenten heeft hij de boodschap meegegeven om zich levenslang te ontwikkelen om goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt. Het bezoek aan de toerisme school, zoals SHTTC in de volksmond wordt genoemd, vond plaats op donderdag 2 juni 2022.

Minister Mac Andrew ziet de sector als een die kansen biedt aan jongeren om hun brood te verdienen. Vooral als zelfstandige, zijn er volgens hem volop mogelijkheden. Jongeren die volgens hem een groot deel uitmaken van de groep van werkzoekenden, moeten beseffen dat zij in de toerisme/horecasector een duurzame bestaanszekerheid kunnen opbouwen. De minister doet een beroep op de SHTTC om de ondernemingsgeest onder deze groep te prikkelen.

De bewindsman heeft toegezegd zich te zullen inspannen om de trainingen van de school betaalbaar te maken en dichtbij huis te brengen voor jongeren in het achterland, de districten en kansarme gebieden. Hiervoor zullen de mogelijkheden bekeken worden of er uit de begroting van zijn ministerie, financiële middelen vrijgemaakt kunnen worden hiervoor of als er gezocht zal moeten worden naar financiering voor projecten.

In elk geval zal hij zich sterk maken dat de SHTTC, als een van de werkarmen van het ministerie, kan beschikken over haar subsidie zoals goedgekeurd door De Nationale Assemblee. Hiermee verwacht hij uiteraard dat de kosten van de trainingen laagdrempelig gehouden worden, waardoor meer jongeren in de gelegenheid zullen zijn zich aan te melden voor een training bij de SHTTC. Omdat de stichting reeds jaren subsidie ontbeert, heeft de SHTTC de tarieven van de trainingen moeten opschroeven om tenminste de kostprijs te blijven dekken.

Rabin Boeddha, waarnemend directeur van de SHTTC, heeft de mededeling gedaan dat het ministerie van Transport Communicatie en Toerisme (TCT) intussen financiële middelen heeft vrijgemaakt voor de SHTTC om de jongeren en vrouwen van het achterland te gaan trainen. De sector is in de lift in het achterland en de overheid wenst daarop in te spelen door lokale bewoners te stimuleren om de kost te winnen uit deze sector als klein-zelfstandige, waardoor ze in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Enkele van de korte trainingen die de SHTTC aanbiedt zijn: het beheer van lodges, kampen en kleine hotels; receptiemedewerker; keuken assistent; voeding en drankenservice; bartender; housekeeping; tourbegeleiding, kokopleidingen; etc.