De Boodschap
Defensie

Topoverleg tussen de legerbevelhebbers van Suriname en Guyana

Op uitnodiging van de Guyanese Legerbevelhebber, Brigadier Godfrey Bess, vertoefde een Surinaamse militaire delegatie onder leiding van de Waarnemend Bevelhebber van het Nationaal Leger, Kolonel Henri van Axeldongen, in Georgetown, Guyana voor een bilaterale vergadering op maandag 18 oktober 2021. Deze ontmoeting had tot doel het bevorderen van de samenwerking tussen de beide legerorganisaties op het gebied van onderzoek en ontwikkeling, logistieke ondersteuning, technologische beveiliging, het leveren van defensieproducten en  – diensten, informatie-uitwisseling, gezamenlijke grenspatrouilles en betrokkenheid bij verschillende gecombineerde militaire trainingen/oefeningen en opleidingen. Kolonel Van Axeldongen onderstreept dat sterke partnerschappen tussen de twee landen een goed en effectief instrument zullen zijn bij het bestrijden van de veiligheidsdreigingen en – uitdagingen. Naast het werkoverleg kreeg de Surinaamse delegatie afgelopen maandag ook een rondleiding in het Defensie-hoofdkwartier, Base Camp Ayanganna.

 

Met betrekking tot de positie van vrouwen in het leger benadrukte kolonel Van Axeldongen bij de GDF dat het beleid van de Surinaamse Krijgsmacht gericht is op het creëren en in stand houden van gelijke ontwikkelingskansen voor zowel mannelijk als vrouwelijk personeel. “Het wettelijk kader van de Surinaamse defensieorganisatie bevat geen discriminerende of beperkende maatregelen ten aanzien van vrouwelijk personeel. Alle regels en voorschriften worden in acht genomen en elke militaire actie is gebaseerd op de veiligheid en het welzijn van al het personeel, het handhaven van gendergelijkheid en het bevorderen van empowerment van vrouwen”, aldus de waarnemend bevelhebber. Naast de kolonel Van Axeldongen, reisden ook mee de luitenant-kolonel Lea Parris, Inspecteur-generaal van de Krijgsmacht, de majoor Leon Klaverweide, Hoofd Bureau Militaire Zaken en de sergeant-majoor Marten Tjon A Kon, Onderofficier Specialist.