De Boodschap
Kabinet van de President

Transnationale misdaad bedreigt ook milieu en natuurlijke hulpbronnen

Transnationale criminele organisaties richten zich niet alleen op drugssmokkel en mensenhandel, maar diversifiëren hun praktijken, waarbij er schade wordt aangericht aan milieu en natuurlijke hulpbronnen die van belang zijn voor de ontwikkeling van landen in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. Het voorgaande zegt Francesca Caonero van de United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). De functionaris is tevens regional coordinator van de Global Maritime Crime Programme on Border Management van de UNODC.

Caonero is een van de functionarissen van regionale organisaties die deelnemen aan de tweedaagse High Level Security Conference, welke op 21 en 22 april 2022 door Suriname is georganiseerd. Ze merkt op dat grensbewaking en -management een van de voornaamste preventiemaatregelen is tegen transnationale georganiseerde misdaad. Dit aspect is ook als een van de belangrijkste onderwerpen aan de orde gekomen tijdens de conferentie. De UNODC wil onder meer aan grensbewaking bijdragen via gespecialiseerde programma’s. Een van deze programma’s behelst het tegengaan van smokkel van wilde dieren, milieucriminaliteit en piraterij. Volgens Caonero vereist de aanpak ook een gedegen onderzoek, vooral vanwege het feit dat de criminele organisaties hun praktijken niet alleen beperken tot drugs- en mensensmokkel. Zij diversifiëren hun handelingen zodanig dat die van invloed zijn op het milieu en de natuurlijke hulpbronnen die van belang zijn voor de ontwikkeling van landen in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. 

Caonera zegt dat de conferentie aan de verwachtingen heeft voldaan. De verschillende thema’s konden uitgebreid behandeld worden vanuit een regionaal en internationaal perspectief. De bijeenkomst heeft dan ook heel wat perspectieven gebracht voor participanten. De UNODC-functionaris merkt op dat niet alle landen zich bewust zijn van de dreigingen van transnationale georganiseerde misdaad en ook geen duidelijke visie hebben over hoe ondersteuning te verkrijgen c.q. vragen van regionale en internationale partners. Tijdens de conferentie is, aldus Caonero, de bereidwilligheid gebleken om samen te werken en elkaar te ondersteunen in het veilig houden van elkaars gemeenschappen.

Ze waardeert het dat de UNODC als bewaker van VN-conventie tegen transnationale georganiseerde misdaad, heeft mogen participeren aan de HLSC. Het is volgens haar een verrijking geweest van kennis omtrent sommige onderwerpen. Daarnaast hebben de Caribische landen elkaar niet alleen als een regionale blok kunnen ontmoeten, maar zijn ook de continenten Europa en Zuid-Amerika bijeengekomen met het Caribisch gebied.