De Boodschap
Sociale Zaken & Volkshuisvesting

Uitbetalen achterstanden AKB een feit

De uitbetalingen van Algemene Kinderbijslag (AKB) en financiële bijstand zwakke huishoudens en mensen met een beperking, zijn hervat in het district Brokopondo. Bij de uitbetaling waren aanwezig de minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) Uraiqit Ramsaran, de coördinator Afdeling Administratie Uitbetaling Sociale Voorziening (AUSV) Ruchama Pinas- Aida, districtscommissaris van Brokopondo Ludwig Mendelzoon en DNA- lid Fogatie Aserie.

Het ministerie had reeds in 2021 een aanvang gemaakt met de uitbetalingen van de verschillende achterstanden, zoals eerder gesteld in De Nationale Assemblee. De bewindsman geeft aan verheugd te zijn voor het feit, dat het ministerie de achterstanden die lopen vanaf 2019 verder heeft kunnen inlopen. De afgelopen periode heeft de vicepresident Ronnie Brunswijk een orïentatiebezoek gebracht aan de getroffen gebieden door wateroverlast. Hij heeft extra aandacht gevraagd voor het uitbetalen van de achterstanden en heeft vanaf het aantreden van de regering Santokhi/ Brunswijk persoonlijk getrokken om de achterstanden te doen uitbetalen. Dat is vandaag een feit. Zo werd de achterstand van Brokopondo de sociale bijstand voor zwakke huishoudens en mensen met een beperking vanaf 2019 meteen uitbetaald. Hiernaast werd ook AKB van het jaar 2019, 2020 en 2021, het eerste halfjaar, afgerekend.

Sozavo heeft de achterstanden geïnventariseerd, waarbij is gebleken dat het ministerie voor het jaar 2019 als 2020 een achterstand had welke zij, vanaf het aantreden van de nieuwe regering, moest inhalen. Minister Ramsaran heeft de bewoners aldaar bedankt voor het geduld dat zij de afgelopen periode heeft opgebracht, alsmede de overige districten die hun geduld hebben getoond om te wachten tot het ministerie startte met de uitbetaling.

Het achterstandsbedrag dat uitgekeerd wordt, is het oud AKB bedrag van SRD 50 maandelijks per kind. In november en december 2020 bedraagt de verhoging SRD 75 en vanaf juni 2021 wordt een bedrag van SRD 125 per kind uitgekeerd. Minister Ramsaran vraagt de samenleving om de officiële bekendmakingen te blijven volgen, voor de overige uitbetalingen.