De Boodschap
Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Unicef en AWJ organiseren Kinderrechten project  

In samenwerking met het United Nations Children Fund (Unicef) zal het onderdirectoraat Jeugdcentra van het ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ) een ‘Kinderrechtenproject’ uitvoeren. Met dit project zal er in zes verschillende districten het bewustzijn met betrekking tot kinderrechten worden vergroot door het accent te leggen op de bewustwording en de naleving hiervan. Op vrijdag 27 januari 2023 vond de kick-off van het project middels een mini-informatiebeurs plaats. Dit werd gehouden te Peperpot Nature Park in het district Commewijne. 

In zijn toespraak heeft minister Steven Mac Andrew van AWJ benadrukt dat het van belang is om ouders en kinderen van deze informatie te verschaffen met het oog op een betere en gezondere samenleving. “Ouders hebben de primaire verantwoordelijkheid voor de opvoeding van hun kinderen. Zij zullen hierbij worden bijgestaan door de staat,” aldus de bewindsman. Suriname heeft het Verdrag inzake de Rechten van het kind op 1 maart 1993 geratificeerd. In het kader hiervan stelde de minister dat de staat doelgerichte sociale programma’s zal opzetten om misbruik te voorkomen en om hulp te bieden aan slachtoffers. “Het ministerie zal er alles aan doen dat de kinderrechten in Suriname worden nageleefd,” betoogde hij. Met de slogan “We will be there for our youth” en het doorknippen van het lint opende minister Mac Andrew de eendaagse minibeurs.

Unicef wil dat kinderen hun rechten kennen en ervoor opkomen. Middels het geven van informatie hebben verschillende instanties en organisaties die te maken hebben met het welzijn van het kind de gemeenschap bewust gemaakt hiervan. Op de minibeurs waren onder andere aanwezig: Bureau rechten voor het Kind, Vereniging Jongeren van Commewijne (VJC), de voorlichtingsdienst van de afdeling Jeugdzaken van het Korps Politie Suriname (KPS) en de Regionale Gezondheidsdienst. Ook The Eastern Caribbean Trading Agriculture Development Organization (ECTAD) Suriname, die het belang van vroege ontwikkeling bij kinderen inziet, was op de beurs aanwezig met informatie over de landbouw en Surinaamse landbouwproducten. De beurs is bezocht door GLO- en VOJ-scholieren die zijn geïnformeerd over hun rechten maar ook hun verantwoordelijkheden. Na Commewijne worden de districten Para, Marowijne, Wanica en Nickerie nog aangedaan.