De Boodschap
Kabinet van de President

Veilig en gezond drinkwater voor bewoners Kwakoegron

 

Met de ingebruikname van het waterzuiveringssysteem van de N.V. Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM), is de beschikking over optimaal veilig en gezond drinkwater een feit voor de bewoners van Kwakoegron. President Chandrikapersad Santokhi heeft als eregast de officiële ingebruikname van de waterzuiveringsinstallatie in het dorp bijgewoond. De openstelling heeft plaatsgevonden op zaterdag 12 februari 2022. Vicepresident Ronnie Brunswijk, minister ad-interim van Natuurlijke Hulpbronnen, Kenneth Amoksi, DNA-voorzitter Marinus Bee, districtscommissaris van Brokopondo, Ludwig Mendelzoon, SWM-directeur Clifton Lienga en andere regeringsfunctionarissen zijn ook getuige geweest van het historisch gebeuren.

President Santokhi gaf aan heel trots te zijn dat de bewoners van het dorp nu over veilig en gezond drinkwater beschikken. Als kleine jongen heeft hij ook onder zulke omstandigheden moeten leven, daarom weet hij wat het betekent om zonder water of stroom te leven. Als regeringsleider zal hij anno 2022 niet toelaten dat er nog mensen in Suriname wonen die niet over deze belangrijke basisbehoeften beschikken. Het staatshoofd gaf verder aan dat de regering eraan werkt om de economie te herstellen, zodat het de bevolking ten goede komt. “Deze projecten kosten veel geld. Met de besparing die de regering momenteel pleegt, zullen er nog meer projecten volgen in heel Suriname”, verzekerde de regeringsleider. Er zal een model worden bekeken, zodat de bewoners ook een bijdrage kunnen leveren voor onderhoud van de installatie.

SWM-directeur Lienga gaf aan dat het om een hybride systeem gaat, waarbij 600 huishoudens van water zullen worden voorzien. “Naarmate het verbruik toeneemt, levert het systeem ook meer water op.  Voor nu zijn er 4 tapkranen geplaatst in het dorp. Op een later tijdstip zal SWM de bewoners registreren en een aansluiting plaatsen voor hen”, legt de functionaris uit. Directeur Lienga gaf verder aan dat de installatie is gekoppeld op het dorpsgenerator. Ook het solar-systeem zal mede ervoor zorgen dat de bewoners van Kwakoegron 1×24 uur over water kunnen beschikken. De dorpsbewoners zullen een minimale bijdrage leveren om de installatie te kunnen onderhouden.

Vicepresident Ronnie Brunswijk wees de aanwezigen erop dat water heel belangrijk is voor de mens. Hij erkende ook de moeilijke omstandigheden waaronder de leerkrachten en het verplegend personeel van de Medische Zending dagelijks hun werk moeten doen. De vp, alsook DNA-voorzitter Marinus Bee en DC Mendelzoon bedankten hen voor hun inzet en de offers die zij moeten brengen. Zowel Bee als de Mendelzoon zijn blij dat ook Kwakoegron over veilig en gezond drinkwater kan beschikken. Vicepresident Brunswijk attendeerde de dorpelingen erop zuinig om te gaan met water. “Andere gebieden zullen ook van water en stroom voorzien worden. De bevolking heeft er recht op. Ik vraag de gemeenschap om geduld te hebben”, aldus de vp.