De Boodschap
Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Verkiezing Jeugdraad Suriname stap dichterbij

Op vrijdag 5 mei 2023 vindt de online kandidaatstelling voor de verkiezing van de Jeugdraad Suriname (JRS) plaats. Alle jongeren die voor 1 juni 2023 niet jonger zijn dan 16 jaar en niet ouder dan 22 jaar mogen zich verkiesbaar stellen tot lid van de Jeugdraad. De verkiezing is vastgesteld op 1 juni 2023. Jongeren tussen 12 en 25 jaar mogen op deze dag hun stem uitbrengen. De kandidaten met de meeste stemmen per district zullen voor drie jaar zitting hebben in de JRS. Het ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ) roept aan de vooravond van de kandidaatstelling jongeren in het geheel land op om gebruik te maken van hun recht op inspraak op bestuurlijk niveau door zich op te geven als kandidaat. De Jeugdraad Suriname is het wettelijk inspraakorgaan van de Surinaamse jongeren en is in de plaats gekomen van het Nationaal Jeugdparlement, die vanaf 2021 inactief is. De laatste verkiezing van het jeugdparlement is gehouden in 2017. Het zal de eerste keer zijn dat in ons land en in de regio een landelijke verkiezing met daaraan vooraf de kandidaatstelling, digitaal zal worden gehouden. De JRS heeft 29 zetels die bemenst moeten worden.  

De kandidaatstelling zal online geschieden op vrijdag 5 mei 2023 van 8 uur vm. tot 3 uur nm. op www.jeugdraad.sr. De kandidaten dienen woonachtig te zijn in Suriname en moeten de Surinaamse nationaliteit bezitten. Voorts moeten de kandidaten van onbesproken gedrag zijn; moeten kunnen aantonen dat zij ervaring hebben met jeugdwerk; goede contactuele eigenschappen bezitten; flexibel zijn en niet gebukt gaan onder stress. De kandidaten moeten vooral politiek neutraal zijn. De kandidaat mag wel aangesloten zijn bij een politieke partij, maar mag niet politiek handelen dat vooral het belang van de partij op het oog heeft, dus partijpolitiek bedrijven is niet toegestaan.

Voor de kandidaatstelling hebben de jongeren enkele belangrijke documenten nodig die zij digitaal moeten uploaden. Deze zijn: een nationaliteitsverklaring, een uittreksel uit het bevolkingsregister, een kopie van de ID-kaart of een aanvraagformulier daarvoor, een verklaring van goed gedrag of een aanvraagformulier daarvoor, en een motivatiebrief alsook een aanbevelingsbrief van een jeugdorganisatie of maatschappelijke organisatie. Jongeren die om welke reden dan ook assistentie nodig hebben op de dag van de kandidaatstelling, bijvoorbeeld omdat zij niet beschikken over internet, kunnen zich voor assistentie wenden tot het districtscommissariaat van het district waar zij staan ingeschreven.