De Boodschap
Kabinet van de President

Verkiezing leden Jeugdraad Suriname op 1 juni

Het Nationaal Jeugdparlement (NJP) gaat over naar de Jeugdraad Suriname (JRS). De verkiezing voor de leden van dit jongeren vertegenwoordigend orgaan vindt plaats op 1 juni 2023. Op donderdag 30 maart 2023 heeft in het Lalla Rookh-gebouw de officiële launch van het verkiezingstraject plaatsgevonden door minister Steven Mac Andrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ). Mitesh Bhaggoe, waarnemend directeur van het Nationaal Jeugdinstituut, gaf bij deze gelegenheid een presentatie waarbij hij inging op de start van het NJP tot de evaluatie en afsluiting van de aanstaande JRS-verkiezing.

Minister Mac Andrew zegt dat de overgang van het NJP naar JRS geen simpele kwestie van re-branding is. Volgens de bewindsman zal er meer verwacht worden van de jongerenvertegenwoordigers. Zij zullen na de verkiezing actief moeten zijn in aan hen aangewezen ressorten. Daarbij zal contact met jongeren van eminent belang zijn voor een goede wisselwerking en informatiestroom naar de JRS, die op deze manier weet krijgt van jongeren issues. Minister Mac Andrew waarschuwt alvast voor disconnectie. Het ministerie zal daarom erop toezien dat er contact is met jongeren en dat er consultaties plaatsvinden.

De eerste verkiezing van het jongerenorgaan heeft in 2004 plaatsgevonden. Het NJP is vanaf 2017 demissionair. Er is volgens Bhaggoe gekozen voor de naam Jeugdraad Suriname, omdat de naam Jeugdparlement voor verwarring zorgt, maar ook vooral vanwege de rol die jeugdparlementariërs en het NJP dachten te vervullen. Verder bleek dat alleen in Suriname de landelijke verkiezing voor leden van het jeugdparlement uitgebreid werden georganiseerd. De verkiezingen zijn dit keer digitaal en Suriname wordt daarmee het eerste land in het Caribisch gebied met onlineverkiezing voor het jeugdorgaan.

Met de transformatie naar JRS komt er ook een nieuw logo met de kleuren groen (vruchtbaarheid), rood (progressiviteit), geel (gouden toekomst) en wit (gerechtigheid en vrijheid). De Jeugdraad Suriname is volgens Bhaggoe de stem van de jongeren van Suriname en draagt bij aan jongerenparticipatie op bestuurlijk niveau. De kernwaarden zijn: betrokkenheid, assertiviteit en zelfstandigheid. De zetelverdeling blijft hetzelfde als bij het NJP. Op 27 april vindt de kandidaatstelling plaats via de website; donderdag 1 juni is de dag der stemming; 5 juli installatie JRS en 28 juli afsluiting van het traject met evaluatie en verslag.