De Boodschap
Financiën & Planning

Vervalste betaalopdrachten aangeboden aan de Centrale Bank van Suriname

Een vervalste betaalopdracht ter waarde SRD 20 miljoen is op 27 juni 2022 aangeboden aan de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Dit ter afschrijving van de rekening van het ministerie van Financiën en Planning. Op 28 juni is dit aan het licht gekomen en werd de opdracht terstond geblokkeerd.

Door de CBvS is vervolgens aangegeven dat er eerder twee andere vervalste betaalopdrachten waren aangeboden ten behoeve van dezelfde persoon. Deze opdrachten waren wel uitgevoerd. Het gaat om 14 miljoen SRD (op 25 april) en 26.9 miljoen SRD (op 14 juni).

Daar door deze valse betaalopdrachten afschrijvingen hebben plaatsgevonden van de rekening van het ministerie, is hiervan door de procuratiehouders aangifte gedaan.

De zaak is op dit moment in onderzoek door de politie. In het belang van het onderzoek worden vooralsnog geen nadere mededelingen gedaan over deze kwestie.