De Boodschap
Kabinet van de President

Vierde verhoging financiële uitkeringen sociaal zwakkeren

Tijdens regeringsraadvergadering (RRV) op 12 juli 2023 is besloten de financiële uitkeringen voor sociaalzwakkeren te verhogen. De regering is zich bewust van haar verantwoordelijkheid en tracht verlichting te brengen via het sociaal vangnet bestaande uit de Algemene Oudedagsvoorziening (AOV), Algemene Kinderbijslag (AKB), Financiële Bijstand voor mensen met een beperking (FBMMEB) en Financiële Bijstand voor zwakke huishoudens (FBZWHH). Sinds 2020 zijn er al drie verhogingen doorgevoerd voor financiële uitkeringen en bijstand.

Minister Uraiqit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) heeft tijdens de RRV aangegeven dat er vanuit de samenleving regelmatig klachten zijn over het gebrek aan uniformiteit in de. Mensen met een permanente beperking, die vanwege het inkomen van hun ouders geen financiële bijstand kunnen ontvangen, en seniorenburgers met een permanente beperking die geen aanspraak meer maken op financiële bijstand voor mensen met een beperking  wanneer die de leeftijd van 60 jaar bereiken, zijn hier voorbeelden van. Minister Ramsaran heeft daarom gemeend om een oplossing te introduceren.

Een raadsvoorstel van minister Ramsaran is door de regering goedgekeurd en betreft het volgende:

Met ingang van 1 juli 2023 worden de volgende verhogingen doorgevoerd:

De Algemene Oudedagsvoorziening (AOV) wordt verhoogd van SRD 1250,- naar SRD 1750,-.;
De Algemene Kinderbijslag (AKB) wordt verhoogd van SRD 125,- per kind naar SRD 200,- per kind.
De Financiële Bijstand voor mensen met een beperking wordt verhoogd van SRD 1750,- naar SRD 2500,-. De Financiële Bijstand voor zwakke huishoudens wordt verhoogd van SRD 1250,- naar SRD 1750,-.

Personen met een beperking die de leeftijd van 60 jaar hebben bereikt en een AOV ontvangen, behouden hun recht op Financiële Bijstand voor mensen met een beperking.

Personen die de leeftijd van 60 jaar hebben bereikt en een AOV ontvangen, kunnen ook Financiële Bijstand voor mensen met een beperking en/of zwakke huishoudens aanvragen.

Personen met een permanente beperking komen in aanmerking voor Financiële Bijstand voor mensen met een beperking, ongeacht het inkomen van het gezin. Met deze maatregelen streeft de regering ernaar om sociale rechtvaardigheid te bevorderen en het welzijn van de Surinaamse bevolking te verbeteren.

In het kader van het economisch herstel en welzijn van de Surinaamse bevolking heeft de regering Santokhi-Brunswijk een herstelplan geïmplementeerd. Hoewel sommige maatregelen moeilijkheden met zich mee kunnen brengen, is de regering zich bewust van haar verantwoordelijkheid en heeft zij geprobeerd verlichting te brengen via het sociaal vangnet Als onderdeel van de samenwerking met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is er in het hersteltraject een specifieke toewijzing opgenomen voor sociale uitgaven, waarbij een bepaald percentage van het bruto binnenlands product (BBP) moet worden besteed ten behoeve van het volk. Het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting heeft de gestelde target van SRD 1,4 miljard behaald voor het dienstjaar 2022. Op basis van berekeningen is er besloten om een vierde verhoging door te voeren voor de doelgroepen.