De Boodschap
Regionale Ontwikkeling & Sport

VNG bezoekt minister ROS

De voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Jan van Zanen heeft een bezoek gebracht aan de minister van Regionale Ontwikkeling en Sport Gracia Emanuël.  Van Zanen is ook burgemeester van Den Haag. Hij was vergezeld door Irene ten Teije en Maarten Beks.

Tijdens deze ontmoeting is er voornamelijk ingegaan op de hernieuwde samenwerking tussen VGN en ROS. Volgens minister Gracia Emanuël staat decentralisatie hoog op de prioriteitenlijst van het ministerie. De bewindsvrouw legt verder uit dat er momenteel hard gewerkt wordt om de capaciteit van de verschillende districten te versterken. Minister Emanuël  zegt dat er wordt gewerkt aan het vergroten van het mandaat van de districtscommissarissen na het indienen van de districtsplannen van 2022.

De minister heeft een uiteenzetting gegeven van de beleidsgebieden van al de directoraten die onder het ministerie ressorteren. Ook de decentralisatie van het sportgebeuren kwam aan de orde. Vanuit de zijde van het ministerie van ROS wordt gaarne uitgekeken naar intensieve samenwerking met de Nederlandse overheid.

Van Zanen geeft aan dat VGN open staat voor een samenwerking op sportgebied. De voorzitter legt de nadruk op team sporten. Verder zal er samengewerkt worden op het gebied van afval management, waterschappen en decentralisatie. Van Zanen spreekt zijn bewondering uit over de manier waarop het ministerie van ROS probleemloos fungeert met alle organen die onder het ministerie vallen. De burgemeester zegt verder dat hij belangstelling heeft om te leren van ROS.