De Boodschap
Kabinet van de President

Volksgezondheid bekijkt alternatieve modellen voor kosten SEH

Het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) heeft op woensdag 18 januari 2023 aanpassing van het drempeltarief bij de Spoedeisende Hulp (SEH) aangekondigd. Echter heeft de regering unaniem besloten deze verhogingen aan te houden. Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid is drukdoende alternatieve modellen voor de financiering dan wel de dekking van kosten, die gemaakt worden bij de SEH, te bespreken met verzekeraars. Het ligt in de bedoeling om spoedig een goed en concreet voorstel aan de regering te doen, zodat het AZP garanties heeft om de spoedeisende dienstverlening te garanderen.

De bewindsman ziet de bekendmaking van het ziekenhuis als een maatregel om meer inkomsten te genereren zodat de dienstverlening op een kwalitatief niveau gehouden kan worden. “De intentie zelf is niet verkeerd, maar de timing en het overleg hebben nog niet plaatsgevonden. Daarom heeft de regering vandaag in de regeringsvergadering en in het belang van de samenleving besloten om dit besluit vooralsnog aan te houden,” zegt minister Ramadhin. Het regeringsbesluit werd genomen in de vergadering van woensdag 18 januari.

De Volksgezondheidminister verwijst naar de zorgwet van 2014 waarin er geen vergoeding voor urgente zorg geregeld is. “Het is een mankement in die wet. Een drempeltarief is indertijd geïntroduceerd bij de SEH omdat mensen voor allerhande zaken bij de SEH terecht kwamen.” De drempelkosten zijn volgens de bewindsman niet bestemd om mensen geen zorg te bieden. “De drempel is bestemd om eigenlijk een systeem te creëren dat je niet voor een eenvoudig huisartsengeval naar de SEH gaat.” Minister Ramadhin meent dat dit de onnodige druk op de Spoedeisende Hulp veroorzaakt. “Want dan kan je in die hele druk de echte zieken, die urgente zorg nodig hebben, missen.”

Volgens de bewindsman zal er beter overlegd moeten worden. Met de verzekeraars zullen gesprekken volgen om na te gaan hoe via hen de vergoedingen kunnen plaatsvinden, zonder dat er druk komt op de samenleving. Ook zal er meer gekeken worden naar de rol van de overheid en andere instanties in het geheel. Minister Ramadhin adviseert de samenleving om in urgente gevallen gebruik te maken van een huisartsenpost. Naast de huisartsenpost (HAP) bij het AZP verwijst de bewindsman ook naar de dokterswacht Limesgracht en Meerzorg.