De Boodschap
Volksgezondheid

Volksgezondheid brengt structuur in vestigingsbeleid huisartsen

Het ministerie van Volksgezondheid is drukdoende bezig structuur te brengen in het vestigingsbeleid van artsen. Vanuit het beleid worden er initiatieven ondernomen om de vestigingen en spreiding van huisartsen zoveel als mogelijk te structureren. Het ministerie van Volksgezondheid maakt in het verlengde hiervan bekend dat tijdens de comparitiezitting van 24 maart jongstleden de Care for Salud rechtszaak tegen het ministerie is behandeld.

De genoemde N.V. met als directeur drs. Cleopatra Jessurun eiste van het ministerie dat een gebouw, welke zou dienen als medisch centrum geïnspecteerd moest worden. Echter trof het ministerie geen geldige vergunning en of documenten van het pand aan. Hierdoor heeft het ministerie de keuring daartoe geweigerd. Op basis hiervan heeft  de N.V. een rechtszaak aangespannen en werd het volgende gevorderd; het pand dat gevestigd is aan de Mozartstraat en Verdistraat moest binnen 24 uur na de uitspraak gekeurd worden of moest er een dwangsom van SRD 1.000.000 per dag betaald worden voor iedere keer dat het ministerie in gebreke zou blijven aan het vonnis te voldoen. Echter is er bij de comparitiezaak gebleken dat de vordering geen stand hield. De eiser was genoodzaakt de vordering in te trekken.

Tot slot wenst het ministerie te benadrukken dat er heel nauwkeurig omgegaan wordt met procedurele regels. De minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin roept alle artsen op die van plan zijn zich ergens te vestigen om vroegtijdig in contact te treden met het ministerie ter inwinning van informatie over de juiste procedures ter verkrijging van een vestigingsvergunning.