De Boodschap
Kabinet van de President

Volksgezondheid houdt workshop voor terugdringen tabaksgebruik

Het ministerie van Volksgezondheid heeft in samenwerking met de Pan American Health Organization/World Health Organization (PAHO/WHO) een workshop georganiseerd. Deze werd gehouden in de conference room van Jacana Amazon Wellness Resort op 16 augustus 2022. De bedoeling is dat er strategieën worden uitgewerkt, voor de handhaving van de tabakswet, alsook het herzien van heffingen op tabaksproducten. Dit moet tabaksgebruik ontmoedigen.

Volgens de workshop geboden door de WHO bleek het verhogen van tabaksaccijnzen effectief bij het doen afnemen van tabaksconsumptie, daar dit de prijs op tabaksproducten verhoogt. Met vertegenwoordigers van de belastingdienst, de ministeries van Financiën en Planning en van Economische Zaken, werd tijdens de workshop gesproken over de effecten van het verhogen van accijnzen op tabak.

Onderdeel van de workshop was ook het presenteren van succes modellen, om de ontwikkeling van de zwarte markt op tabaksproducten tegen te gaan. Daarnaast is handhaving van de anti-tabakswet een belangrijk aspect waarbij duidelijk moet zijn wie de bevoegdheid heeft om op te treden.
“Jaarlijks sterven ongeveer 500 mensen aan tabak-gerelateerde ziekten en kost tabaksgebruik Suriname SRD 508 miljoen, of 1,7% van het bruto binnenlands product (bbp)”. Dit gaf minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid aan tijdens zijn toespraak voor de aanvang van de workshop. “De groei in de tabaksindustrie moeten we dusdanig onder controle hebben dat er geen excessieve vormen van gebruik gestimuleerd worden”, stelt de bewindsman.