De Boodschap
Volksgezondheid

Volksgezondheid ondersteunt eerste activiteit Stichting Isabelle

In navolging van het overhandigen van de ondersteuningsbrief door het ministerie van Volksgezondheid aan Stichting Isabelle op dinsdag 17 januari 2023, heeft het ministerie de nodige ondersteuning reeds geboden aan de eerste activiteit van deze stichting.

Op vrijdag 20 januari 2023 heeft Stichting Isabelle een donatie gedaan aan Stichting In De Ruimte. Laatstgenoemde stichting zet zich in voor mensen met een lichamelijke beperking. Elk mens heeft recht op gelijke kansen op ontwikkeling. Vanuit deze visie levert Stichting “In de Ruimte” een actieve bijdrage in het verzorgen, opvoeden en opleiden van mensen met een lichamelijke beperking in een positief christelijk milieu. De donatie is gedaan voor 18 personen die momenteel daar verblijven.

 

Het ministerie heeft haar ondersteuning aangeboden in de vorm van enkele noodzakelijke voedingsmiddelen, water en handsanitizer ten behoeve van de doelgroep.