De Boodschap
Kabinet van de President

Voorbereidingen ambtenarenopleidingen in volle gang

Het ministerie van Binnenlandse Zaken treft de laatste voorbereidingen voor de nieuwe inschrijvingen van de ambtenarenopleidingen voor het jaar 2022/2023. Het gaat in deze om de inschrijving voor de Vooropleiding Surnumerair (VOS), Surnumerairsopleiding (SUR), Voortgezette Algemene Ambtenaren Opleiding I (VAAO I) en Voortgezette Algemene Ambtenaren Opleiding II (VAAO II). Directeur Mohamad Eskak van het departement geeft aan dat er een enorme toeloop is geweest. “Wij zijn daar blij mee, omdat de opleidingen bedoeld zijn om de ambtenaren de nodige tools aan te reiken. In totaal hebben 400 personen zich ingeschreven.

Voor wat betreft de Hogere Beroepsopleiding Bestuurskunde en Overheidsmanagement (HBO B&O) hebben 125 personen zich aangemeld. Waar er vorig jaar 80 personen zijn toegelaten op de opleiding, zullen voor het nieuwe jaar 90 worden toegelaten. Twee jaar terug werden 60 personen toegelaten. Voor wat betreft het nieuwe jaar zegt de directeur dat er een loting zal worden toegepast om uit de 125 aanmeldingen 90 te selecteren. De inschrijvingen voor de hbo-ambtenarenopleiding zijn op 11 oktober afgesloten.

De functionaris zegt dat het ministerie ervoor kiest de opleiding gestadig te laten groeien als het aankomt op het aantal studenten dat wordt toegelaten. Dit is noodzakelijk om de kwaliteit van de opleiding te waarborgen, maar ook om stagnaties zoveel als mogelijk te voorkomen. Hij doelt hiermee op stagnaties die zouden kunnen optreden door een tekort aan docenten of gebrek aan accommodatie.