De Boodschap
Landbouw, Veeteelt & Visserij

Voorzitter platform Rijstsector: “Geen tijd meer te verliezen!”

Het platform Rijstsector heeft op vrijdag 29 april jl. haar eerste werkvergadering op het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij gehouden. Voorzitter Soedeshchand Jairam, tevens directeur van Landbouw, heeft samen met vertegenwoordigers van de overheid, de private sector en de consumentenkring zich gebogen over hoe een acute oplossingsgerichte aanzet te maken aan de problemen binnen de rijstsector. 

De stakeholders hebben hetzelfde doel, de rijstsector naar een hoger niveau te brengen waardoor de economische ontwikkeling wordt bevorderd. De voorzitter benadrukte dat economische ontwikkeling niet de som is van alle geïsoleerde activiteiten van schakels binnen een keten, maar dat het een synergetische uitkomst is van gecoördineerde acties. “Resultaten van acties van de ene schakel hangen af van de inspanningen van de andere schakels.” Door de rijstsector nu in een ketenbenadering te plaatsen zal vanwege de mogelijkheid die is ontstaan, in overleg met elkaar, gewerkt kunnen worden aan structurele verandering.

Gisteren zijn op basis van de probleemgebieden waarmee de sector te kampen heeft, werkgroepen ingesteld die zich gezamenlijk zullen buigen over de actiepunten die nodig zijn om de oplossingen daadwerkelijk te realiseren. “Er is geen tijd meer te verliezen,” meent de voorzitter. Tijdens de vergadering is een traject uitgezet van zes maanden waarbij er op basis van een project matrix, monitoring zal plaatsvinden van de actiepunten van iedere werkgroep.

De vergadering werd in een constructieve stemming afgesloten met de hoop en in de overtuiging dat er een positieve en meetbare ommekeer zal plaatsvinden in de rijstsector.