De Boodschap
Kabinet van de President

Vriendschapsrelatie Brazilië belangrijk voor ontwikkeling Suriname

De vriendschappelijke relatie die Brazilië en Suriname met elkaar onderhouden is van enorm belang voor de verdere ontwikkeling van laatstgenoemd land. Zo stelt minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS). “Wil Suriname meer halen uit de relatie met een grootmacht als Brazilië dan is het van belang dat de buurlanden hun vriendschappelijke betrekkingen onderhouden.” Bij de herdenking van 200 jaar onafhankelijkheid van de Federatieve Republiek van Brazilië op de residentie van ambassadeur Raphael Azeredo omschreef de bewindsman de relatie tussen beide landen als uitstekend.

“Sedert het aantreden van deze regering is de diplomatieke relatie met Brazilië sterk aangehaald, waarbij uitwisseling van ministers en delegaties heeft plaatsgevonden. Een hoogtepunt was het bezoek van president Jair Bolsonaro in januari dit jaar, waarbij gesproken is over verbreding en verdieping van de relatie.” De bewindsman spreekt van een zeer nauwe relatie, ook op politiek gebied. Tussen beide landen hebben er verschillende consultaties plaatsgevonden betreffende de ontwikkelingen op het westelijk halfrond alsook de bilaterale samenwerking. Minister Ramdin verder: ‘Op het gebied van migratie, economie en wetenschap zijn er verschillende programma’s uitgezet. Het Braziliaanse samenwerkingsagentschap, ABC, heeft met Suriname het grootste samenwerkingsprogramma op het westelijk halfrond, voornamelijk op het gebied van defensie, justitie en politie, volksgezondheid, onderwijs en wetenschap en de agrarische sector.”

De bewindsman merkt op dat de interesse van het Braziliaanse bedrijfsleven in Suriname toeneemt. In dit kader heeft op het gebied van olie en gas reeds gedachtewisseling plaatsgevonden. Hierbij is voornamelijk gekeken naar de betrokkenheid van Braziliaanse agentschappen die de promotie van investeringen richting Suriname moeten doen. De buurlanden zijn verder bezig met een strategisch samenwerkingsverband op het gebied van exploitatie van olie en gas, opwekken van goedkope energie, marktuitbreiding, milieu en investeringen. Een ander aspect is dat het noordelijke deel van Brazilië dichterbij Paramaribo ligt, dan bij de Braziliaanse hoofdstad Rio de Janeiro. “Dit betekent dat er vanwege de economische ontwikkeling voor dat noordelijke deel, dat grenst aan Frans-Guyana, Guyana en Suriname, er mogelijkheden bestaan voor Suriname.”

“Wil Suriname meer halen uit de relatie met een groot macht als Brazilië dan is het van belang dat de buurlanden hun vriendschappelijke betrekkingen onderhouden”, aldus de BIBIS-minister. Hij verwijst in dit kader naar de migratiestroom. De ruim 30.000 Brazilianen die in Suriname wonen en werken leveren ook hun bijdrage aan de ontwikkeling. “Als er wordt gesproken over relaties tussen landen is het belangrijke de relatie tussen de bevolkingen. Naarmate de integratie plaatsvindt, neemt die relatie toe en daaruit vloeien weer andere vormen van samenwerking voort. Dit zullen we blijven sterk benadrukken en stimuleren op een juiste manier. Met de diversiteit in ons land betekent dit een verrijking van de Surinaamse cultuur”, zo voegt de bewindsman eraan toe.