De Boodschap
Kabinet van de President

VVD wenst implementatie van direct doeltreffende wisselkoersstabilisatiemaatregelen

De Volkspartij voor Vernieuwing en Democratie (VVD) heeft in het voorgesprek om tot komen tot een nationale dialoog president Chandrikapersad Santokhi voorgesteld direct doeltreffende wisselkoersstabilisatiemaatregelen door de monetaire autoriteiten te laten implementeren. Volgens voorzitter Alice Amafo kan alleen op die manier de economie weer op spoor gebracht en vooruitgang geboekt worden als volk. Voorzitter Amafo meent dat met een stabiele wisselkoers de economie zich zeker zal herstellen. Ze noemt maatregelen als salarisverhoging en Moni Karta symptoombestrijding. De VVD is op maandag 13 maart door op het Kabinet van de President ontvangen.

De VVD-voorzitter ziet met de door haar voorgestelde aanpak investeren, produceren en ondernemen in Suriname weer aantrekkelijk worden. “En daarmee kunnen we weer gaan denken in termen van export en deviezenverdiening.” Ze stelt voor dat ambassades ook worden ingezet voor het aantrekken van investeerders.  Volgens de politica is de aanhoudende koersstijging de kapstok waaraan tientallen sociale, economische en maatschappelijke vraagstukken hangen. Ze merkt op dat de armoede om zich heen grijpt en dat er tegenover de steeds stijgende prijzen voor basisgoederen, brandstof, transport en nutsvoorzieningen een sterke daling van de koopkracht van lonen en salarissen is. “Het volk en winkeliers zijn slachtoffer van de economische situatie”, aldus voorzitter Amafo.

Een van de gevolgen van deze situatie is volgens haar achteruitgang van koestering binnen gezinnen. Ouders houden er meerdere banen op na, met als gevolg vroege schoolverlaters, eenoudergezinnen, misdaden binnen de relationele sfeer. “Het bouwen van een woning is buiten bereik van 90% van de Surinamers, de medische zorg ligt op haar gat en er is braindrain binnen de zorg”, ging de VVD-voorzitter verder. Ze stelde ook het versterken van de grensposten, douane en de Economische Controle Dienst (ECD) voor. De politica vroeg het staatshoofd ook aandacht voor racistische sentimenten op sociale media.

Reagerend op het laatste zei president Santokhi dat de Surinaamse samenleving als collectief de bromki djari moet beschermen. Hij juichte de bijdrage van de VVD toe op het stuk van de aanpak van de koersstabilisatie. Volgens president Santokhi is dit niet makkelijk. Echter is de regering steeds in overleg met de bancaire sector. Verder gaf hij aan dat de voorstellen van de organisatie worden meegenomen. Die zijn ook nodig om te komen tot een totaal drastische ombuiging van het sociaal programma.